Unde se pot face copii xerox după publicațiile bibliotecii?

La sediul central, la etajul 1, în cadrul compartimentului Săli de lectură și la cele două filiale.


Cum se pot închiria spațiile bibliotecii?

Se pot închiria, contra cost, spații pentru evenimente și activități culturale, științifice, educative sau artistice. Vă rugăm să consultați secțiunea Taxe și tarife PDF.


Care sunt serviciile contra-cost ale Bibliotecii?

  • Înregistrări electromagnetice și altele asemenea permise de prevederile legii dreptului de autor;
  • Efectuarea de copii după documentele existente în colecțiile bibliotecii, permise de prevederile legii dreptului de autor. Copierea informației digitale se poate face numai pe suport furnizat de bibliotecă;
  • Cercetări bibliografice și documentare speciale, la cerere, care necesită un volum mare de muncă și care rămân în proprietatea solicitantului;
  • Eliberarea de extrase integrale sau parțiale ale unor anunțuri și articole apărute în publicațiile din colecțiile bibliotecii;
  • Recondiționarea și legarea de publicații.

În ce condiții este permisă fotografierea, scanarea și fotocopierea documentelor aflate în colecțiile Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”?

Aceste operațiuni sunt permise cu condiția respectării drepturilor de autor și a legislației în vigoare și a listei de Taxe și tarife PDF.


Servicii de legare și broșare carte.

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” ofera prin intermediul Atelierului de legătorie servicii de broşare şi legare carte, precum şi legare/inscripţionare proiecte, conform listei de Taxe și tarife PDF.


...

Servicii contracost

Avem cîteva servicii care necesită ceva costuri.

Pagina utilizatorului