Operator de date cu caracter personal Nr. 8258.

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, Biblioteca „V.A. Urechia” își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate prin intermediul Contractului de utilizare, Consimțământului, e-mailurilor sau colectate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video.

Scopul colectării datelor precizate mai sus îl constituie întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, întocmirea statisticii specifice Bibliotecii și monitorizarea prin sisteme de supraveghere video a accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției.

Precizăm că stocarea datelor cu caracter personal atât în format electronic, cât și în format hârtie se va face pe o perioadă de 8 ani de zile de la data semnării consimțământului. Datele colectate prin utilizarea sistemelor de supraveghere cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor proprii vor fi stocate pe o perioadă de 30 de zile.

Informare privind prelucarea datelor cu caracter personal prin mijloace video

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Bibliotecă și nu pot fi transferate către alte entități.

Refuzul încadrării în prevederile Regulamentului General UE pentru protecția datelor cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării serviciilor noastre către orice categorie de utilizatori.

Conform Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificam cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către conducerea Bibliotecii „V.A. Urechia”:

Denumire cerere Descărcare pdf Descărcare doc
Cerere acces la datele personale PDF TEXT
Cerere aplicație GDPR PDF TEXT
Cerere rectificare date personale PDF TEXT
Cerere ștergere date PDF TEXT

Datele de contact ale responsabilul cu protecția datelor din Bibliotecă:

Nume:
Sorina Radu
E-mail:
gdprbvau@gmail.com
Telefon:
0236 411 037

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru orice sesizare nesoluționată de noi vă puteți adresa către:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
BD. G-ral Gheorghe Magheru 28 - 30, sector 1, București,
Cod poștal 010336,
Telefon: +40.318.059.211,
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.