Informații pentru potențialii donatori

Persoanele care doresc să ofere documente de bibliotecă cu titlu gratuit (să doneze) trebuie să completeze un Formular cu titlurile oferite (listă) [Descarcă] 📄 care să conțină informaţii minimale pentru identificarea documentului: titlul, autorul, an apariție și o pot transmite:

 • pe adresa de email: vaurechia@gmail.com sau
 • pe adresa poștală: Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, Str. Mihai Bravu, nr. 16, Galați sau
 • personal la Biroul Completare, achiziție - sediul central, etajul 2.

În urma selecției efectuate de Comisia de Achiziții, personalul responsabil de la Biroul Completare, achiziție va trimite un răspuns prin telefon sau email sau poștă către potențialul donator în maxim 5 zile lucrătoare, care va conține lista titlurilor dorite de bibliotecă și îl va invita pe acesta să aducă cărțile la bibliotecă.

Politica de acceptare a cărților și a altor documente de bibliotecă oferite cu titlu gratuit:

 • Publicațiile deja existente în bibliotecă vor fi acceptate doar dacă sunt foarte solicitate de utilizatorii noștri și nu sunt suficiente exemplare în colecție.
 • Publicațiile vor fi acceptate în condițiile în care nu există în bibliotecă ediții mai noi, ediții revăzute și adăugite.
 • Nu sunt aceptate:
  • bibliotecile personale în întregime;
  • cărți, CD-uri, DVD-uri mai vechi de 3 (trei) ani;
  • publicații cu deteriorări fizice: lipsa unor părți din lucrare, pagini distruse, documente murdare, mucegăite, atacate de acarieni sau alte bacterii
  • publicații (străine) cu valoare informațională și documentară de mică importanță;
  • manuale școlare.
 • Publicațiile vor fi înregistrate în evidența Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați după ce vor fi supuse unui proces de selecție.

Program pentru recepționarea donațiilor:

Luni – Vineri: 9-15 la sediul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați – Biroul Completare, achiziții.

Telefon: 0236 411 037


Precizări cu privire la donațiile de carte

Stimați potențiali donatori,

Aceasta este o informare asupra politicii bibliotecii noastre privind donațiile de carte. O bibliotecă este mereu în expansiune, are nevoie de spații pentru colecții, documente, activități, oameni. Biblioteca publică gălățeană luptă pentru spațiul de depozitare pentru publicațiile noi achiziționate (cărți, albume, CD-uri audio, DVD-uri etc.).

Biblioteca Județeană Galați are în general cărțile vechi apărute înainte de 1989, iar acceptarea unei donații de cărți vechi ar ocupa spațiul de depozitare inutil.

Aceste donații de cărți vechi ar putea să fie păstrate în condiții precare, volumele sunt rupte și pătate. Biblioteca nu le poate păstra și este obligată să le ducă la casare. Așadar, folosim mijloacele de transport, combustibilul și banii publici pentru a casa publicații ce nu intră în patrimoniul nostru.

Aceasta este politica Bibliotecii Județene Galați și din aceste rațiuni nu mai acceptăm donații de cărți vechi și depășite.
Din toate aceste motive, încurajăm donațiile punctuale de cărți noi, interesante, actuale, din ultimii 3 ani, în limba română și în limbi străine, pe care le considerăm cu adevărat donații și gesturi civice.

Fac excepție de la această regulă documentele care pot face obiectul colecțiilor speciale (documente care fac parte din patrimoniul cultural național, lucrări cu valoare bibliofilă, carte rară, manuscrise, stampe etc) sau care intră în aria de interes a istoriei locale (fotografii, cărți poștale, hărți, afișe, foi volante, pliante, diapozitive, microfilme, diplome, medalii, insigne, plachete, alte materiale de interes pentru istoria locală sau care fac referire la istoria sau personalitățile locale), în urma evaluării acestora de Comisia de achiziții.

Vă așteptăm cu drag să donați publicații și documente noi!