BVAU
Biblioteca „V.A. Urechia”
BMSp
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“

 
 

Publicații editate de Biblioteca JudețeanăV. A. Urechia Galați

Publicații monografice

BĂDIC, Constanța. Catalogul colectiv al publicațiilor psiho-pedagogice şi didactice : 1949-1969 : (Bibliografie în sprijinul cadrelor didactice). Galați : s.n., 1969. 104 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, conținând descrierea publicațiilor de profil psiho-pedagogic din principalele biblioteci din județul Galați, editate în perioada 1949-1969. Conține indicativele bibliotecilor care au colaborat la întocmirea volumului, indice alfabetic de nume, indice alfabetic de probleme tratate.
Cota F.G. IV 2.087
BĂDIC, Constanța. Catalogul manuscriselor existente în bibliotecă. Galați : s.n., 1965. 68 f. dact. : [9] facs.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia”, conținând descrieri de manuscrise din sec. XVII-XIX, aflate în colecțiile bibliotecii. Conține indice alfabetic de autori, titluri şi persoane, indice geografic.
Cota Ms IV 432
BĂDIC, Constanța. „Orizonturi” : (1938-1942) : Indice bibliografic tematic al revistei gălățene. Galați : s.n., 1969. 59 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați. Conține indice alfabetic de persoane şi indice geografic.
Cota F.G. IV 8.021
BĂDIC, Constanța. Pagini dunărene : (1955-1959) : Indice bibliografic tematic al revistei gălățene. Galați : s.n., 1969. 38 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați. Conține index alfabetic de persoane.
Cota F.G. IV 8.020
BĂDIC, Constanța. Tudor Pamfile : (1883-1921) : Biobibliografie. [Red. coord. Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1970. (Bucureşti : Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat). 120 p. : facs., portr. (Contribuții la bibliografia județului Galați. Biobibliografii).
Biobibliografie a folcloristului şi etnografului gălățean Tudor Pamfile. Conține tabel cronologic, opera, referințe despre, lista periodicelor bibliografiate, indice alfabetic al lucrărilor, indice alfabetic de nume.
Cota F.G. II 36.104
BĂDIC, Constanța ; CODREANU, Sorina. Vasile Alecsandri : Catalogul lucrărilor existente în Biblioteca „V.A. Urechia”. Galați : s.n., 1971. ([Galați] : Întreprinderea Poligrafică Galați). 63 p., [9] f. facs. + [1] erată.
Lucrare realizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea scriitorului Vasile Alecsandri. Cuprinde: Opere complete şi opere alese, Opere separate, Manuscrise, Periodice la care a colaborat V. Alecsandri, Studii monografice despre V. Alecsandri.
Cota F.G. II 36.114
Bibliografia bibliografiilor existente în bibliotecă. [Galați] : s.n., [1965?]. 14 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia” conținând 148 de titluri de publicații cu caracter bibliografic, editate în tară şi prezente în colecțiile bibliotecii.
Cota F.G. IV 8.026
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi : Ghid. [Colectivul care a contribuit la elaborarea acestui ghid este format din: Letiţia Buruiană, Geta Eftimie, Camelia Toporaş,...; Coordonator: Zanfir Ilie; Traducere: Ioana Chicu]. Galaţi : Axis Libri, 2009. 48 p.
Cota F.G. II 108.369
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi : Ghid trilingv (română, engleză şi franceză. [Colectivul de autori: Letiţia Buruiană, Geta Eftimie, Camelia Toporaş,...; Coordonator: Zanfir Ilie; Traducere în limba engleză: Ioana Chicu; Traducere în limba franceză: Vasile Savin şi Dorina Moisă]. [Ed. a 2-a, rev.]. Galaţi : Axis Libri, 2010. 76 p. : fotogr., h., il. color.
Cota F.G. II 104.297
Biblioteca Publică „V.A. Urechia” Galați : Breviar istoric. [ Red. Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1997. 28 p.
Lucrarea prezintă principalele repere istorice ale Bibliotecii „V.A. Urechia” de la înființarea acesteia de către istoricul Vasile Alexandrescu Urechia pâna în anul 1997.
Cota F.G. II 93.371
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați : [Pliant]. [Red.: Nedelcu Oprea; Fotogr.: Ştefan Andronache]. Galați : s.n., 1981. 10 c.p.il.
Pliant cu imagini din interiorul bibliotecii, conținând 11 cărti poştale ilustrate cu facsimile ale unor documente aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”.
Cota F I 1742
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați : Mic ghid ilustrat. Galați : s.n., 1972. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 47 p. : il.
Ghid ilustrat al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați ce prezintă poziționarea, structura organizatorică şi serviciile oferite de aceasta la momentul respectiv.
Cota F.G. I 18.489
Catalog colectiv al principalelor cărți tehnice. Galați : s.n., 1964-1977
[Vol. I] : 1960-1964. Galați : s.n., 1964. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 108 p.
Vol. II : (1965-1967). Galați : s.n., 1967. 115 + 26 f.
Catalogul cărților ştiințifice şi tehnice : Vol 3. 2 părți. Galați : s.n., 1977. III, 436 f.
Catalogul conține titluri din 22 de biblioteci tehnice din principalele întreprinderi, biblioteci universitare şi raionale din cuprinsul regiunii Galați, editate în perioada 1960-1964, 1965-1967 respectiv 1968-1976. Conține indicativele bibliotecilor care au colaborat la alcătuirea acestui catalog şi indice alfabetic de autori şi titluri.
Cota F.G. IV 4.387(1-3(I-II)
Catalogul cărții pedagogice şi didactice : 1970-1978. Galați : s.n., 1979. 71 f. dact.
Lucrare în sprijinul documentării cadrelor didactice, conținând 595 de titluri de cărți intrate în bibliotecă în perioada 1970-1978, continuând catalogul colectiv al publicațiilor psiho-pedagogice şi didactice apărute între 1949-1969. Conține indice de autori şi indice de titluri.
Cota F.G. IV 4.386
Catalogul colectiv al cărților ştiințifice şi tehnice străine existente în principalele biblioteci din municipiul Galați : Vol 1 : (1965-1968). Galați : s.n., 1969. 155 + 16 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii „V. A.Urechia”.Conține lista bibliotecilor din municipiul Galați cuprinse în catalog şi index alfabetic de autori şi domenii.
Cota F.G. IV 2.065(1)
Catalogul general al cărților, manuscriselor şi hărților aflate la 1890, octombre 1, în această bibliotecă, urmat de inventarul general al mobilierului şi dotațiunei bibliotecei. Bucureşti : s.n., 1890-1900. (Bucureşti : Tipografia Curții Regale F. Göbl fii). 2 părți. [Part. 1]. 1890. XVI, 307, [6] p. Legat cu Suplement Nr. 1 din 1890 şi Suplement nr. 2 din 1892. 3 suplimente Suplement Nr. 1 la Catalogul general al cărților, manuscriselor şi hărților : 1890 Noembrie 14. Bucureşti : s.n., 1890 (Bucureşti : Tipografia Curții Regale F. Göbl fii). 42 , 4 p. Legat la Catalogul general al cărților ... 1890. Suplement Nr. 2 la Catalogul general publicat la 1890, Octombre 1. Bucureşti : s.n., 1892 (Bucureşti : Tipografia Curții Regale F. Göbl fii). 148 p. Legat la Catalogul general al cărților, ... 1890. Suplement Nr. 3 la Catalogul general publicat la anul 1890, octombre 1. [Bucureşti] : s.n., [190?]. 832 p. [2 vol.] [Vol. 1]. 400 p. [Vol. 2]. p. 401-832 [Part. II]. Catalogul Bibliotecei Urechia : Stampe şi tablouri. [Bucureşti] : s.n., [190?]. 112 p.
Lucrarea cuprinde actele de întemeiere a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, inventarul mobilierului, inventarul general al cărților donate de V. A. Urechia în 1889 cu nr. de înregistrare de la 1 la 5.151, listă de dublete. Suplimentul nr. 1 conține înregistrări de la 5152 la 6007, listă de dublete. Suplimentul nr. 2 conține înregistrări de la 6007 la 9141. Suplimentul nr. 3 cuprinde numerele de înregistrare de la 9142 la 22.146, respectiv de la 22.147 la 33.852. Partea a 2-a cuprinde inventarul general al stampelor şi tablourilor donate de V. A. Urechia, cu numere de înregistrare de la 1 la 4078.
Cota F.G. IV 6.361
Cerințele de lectură ale locuitorilor din cartierul „Dunărea” : Studiu sociologic. [Coord. ştiințific: Maria Moldoveanu - sociolog B.C.S.]. Galați : s.n., 1976. III, 47 f. dact. : graf.
Lucrarea reprezintă rezultatul unei anchete sociologice desfăşurate în cartierul gălățean „Dunărea”, privitor la dinamica şi funcționalitatea serviciilor bibliotecii, a fenomenului lecturii, în vederea planificării activității bibliotecare.
Cota F.G. IV 4.383
CODREANU, Sorina. Catalogul cărților vechi în limba franceză. Galați : s.n., 1965. 58, 4 f.dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică a Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia” Galați, cuprinzând descrieri de cărți din secolele XVI-XIX aflate în colecțiile bibliotecii. Conține index alfabetic de autori şi titluri.
Cota Ms IV 433
CODREANU, Sorina ; BĂDIC, Constanța ; ITU, Dorotea. Catalogul cărților vechi în limba spaniolă, italiană şi rusă, [olandeză, engleză, maghiară]. Galați : s.n., 1965. [33] f. dact. în pag. multiplă + [3] f.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia” Galați, cuprinzând descrieri de lucrări din colecțiile bibliotecii. Conține index alfabetic de autori şi titluri pentru bibliografiile în limba spaniolă şi italiană.
Cota Ms IV 434
CODREANU, Sorina ; PĂLTĂNEA, Paul. Galațiul în cartea străină : Catalog de expoziție. Galați : s.n., 1972. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 31 p.
Catalogul expoziției organizate de Biblioteca „V.A. Urechia” şi Muzeul de Istorie Galați cuprinzând 112 de titluri de cărți şi atlase geografice cu referințe despre oraşul Galați, găsite la Biblioteca Universitară „M. Eminescu” Iaşi, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României şi la instituțiile organizatoare.
Cota F.G. II 39.877
Contribuția Județului Galați la războiul pentru independență : Bibliografie. Galați : s.n., 1977. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 56 p.
Lucrare ce include sursele istoriografice din presă şi arhive referitoare la contribuția județului Galați la razboiul pentru independență. Sursele cercetate au fost Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, Arhivele Statului Galați şi Tecuci, Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională a României.
Cota F.G. II 47.685
DEDIU, Liviu-Iulian. Bazele de date CDS/ISIS : Ghidul utilizatorului. Vol 1. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia”, 1993. 44 p. : fig., tab.
Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii de comunicări ştiințifice din luna noiembrie 1992, sub egida manifestărilor dedicate "Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați". Conține glosar, bibliografie selectivă şi index.
Cota F.G. IV 6.104(1)
Din lupta poporului român pentru cucerirea independenței de stat : 1877-1878 : Documentar : Texte extrase din cărți şi presă. Galați : s.n., 1976. 204 p.
Culegere de texte, extrase din cărți şi gazete, referitoare la lupta pentru independență, unele din ele inedite. Sunt incluse materiale atât din literatura şi presa română, cât şi din cea străină, din activitatea diplomatică.
Cota F.G. II 48.132
Episcopia Dunării de Jos în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia” : Bibliografie. [Red. Gheorghe Nadoleanu]. Galați: s.n., 2002. 83 p.
Lucrarea semnalează cărți „de” şi „despre” teologi şi slujitori ai bisericii originari din jud.Galați sau formați în şcoli gălățene, articole despre activitatea bisericeasca locală, apărute în presa locală şi centrală în perioada ian. 1999 - oct. 2002. Cuprinde indici de nume, edituri, instituții şi indici geografici.
Cota F.G. IV 7.867
Galați : Ghid : Informații utilitare : Publicitate. [Col. de redacție: Nedelcu Oprea, Alexandr Roznovschi, Liviu-Iulian Dediu]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia” ; Agenția de publicitate ABARIS, 1993. 80 p.: il. + [1] f.h.
Lucrarea conține scurte repere istorico-geografice, un index al domeniilor de activitate, schema şi o hartă a municipiului Galați.
Cota F.G. III 30.565
Galați : Ghid : Informații utilitare : Publicitate : Repertoarul străzilor. [Col. de redacție: Nedelcu Oprea, Liviu-Iulian Dediu, Alexandr Roznovschi]. Galați : Agenția de publicitate ABARIS; Biblioteca „V.A. Urechia”, 1995. 120 p.: fig., h. ISBN 973-95942-5-5
Lucrarea conține scurte repere istorico-geografice, un index al domeniilor de activitate, un index al instituțiilor administrative, regiilor autonome şi societăților comerciale, schema municipiului Galați, repertoarul străzilor.
Cota F.G. IV 6.531
HÂNCU, Gheorghe. Cartea româneasca veche : Bibliografie. Galați : s.n., 1965. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 192 p. : facs., [1] f. h. + erată
Lucrare ce conține descrieri ale cărților din sec. XVI-XIX aflate în colecțiile bibliotecii, anexe constituite din corespondența dintre Academia RSR şi bibliotecă respectiv corespondența V.A. Urechia - Emilian Micu, indice de nume de persoane, indice de toponimice, indice de autori, traducători şi titluri de publicații.
Cota F.G. II 20.053
HÂNCU, Gheorghe. Cuclin, Dimitrie : Bibliografie. Galați : s.n., 1968. 13 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului Informare Bibliografică al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, conținând bibliografia lucrărilor muzicale ale lui Dimitrie Cuclin, bibliografia lucrărilor ştiințifice şi didactice respectiv a celor literare ale acestuia.
Cota F.G. IV 8.027
HÂNCU, Gheorghe. Iorgu Iordan : biobibliografie. Galati : s.n., 1965. 61 f. dact.
Lucrare referitoare la filologul tecucean Iorgu Iordan. Pe lângă bibliografia împarțită în cărți de lingvistică şi filologie română respectiv lingvistică romanică şi generală, lucrarea conține bibliografia recenziilor respectiv a studiilor şi articolelor, referințe, date biografice.
Cota F.G. IV 8.022
HÂNCU, Gheorghe. Panaitescu, Dimitrie D. (Perpessicius) : Biobibliografie. Galați : s.n., 1965. 54 f. dact.
Lucrare dedicată poetului şi criticului literar Dimitrie D. Panaitescu-Perpessicius conținând date biografice, bibliografia textelor originale, a edițiilor critice, adnotate, prefațate sau îngrijite, prefețe - prezentări, articole în periodice.
Cota F.G. IV 8.023
HÂNCU, Gheorghe. Presa gălățeană : [Catalog]. Galați : s.n., [1968]. 121 f. dact.
Catalog cu însemnări manuscrise, conținând descrieri bibliografice de periodice gălățene din perioada 1846-1969, constituindu-se într-un instrument de identificare a acestora.
Cota Ms. V 196
Incunabule din colecțiile Bibliotecii V.A. Urechia. [Coordonator lucrare: Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2016. 84 p. : facs., il.
Cota II 116.143
IONESCU, Marcel ; ONEȚ, Valentina. Tudor Arghezi : Catalogul edițiilor existente în Biblioteca „V.A. Urechia”. Galați : s.n., 1980. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 96p. : portr.
Lucrare realizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea poetului Tudor Arghezi.
Cota F.G. II 53.901
IORDACHE, Eugen. Catalogul colectiv al publicațiilor medicale : 1950 - 1970. Galați : s.n.,1970. 185 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului Informare Bibliografică al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați cuprinzând publicațiile medicale existente la acea vreme în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați şi Biblioteca Centrului de documentare medicală Galați. Cuprinde indice de nume.
Cota F.G. IV 8.025
ITU, Nicolae ; MARINESCU, Laurențiu ; OPREA, Nedelcu. Expoziția de stampe Rembrandt : noiembrie-decembrie 1969. Galați : s.n., 1969. 30 p. : facs.
Catalogul expoziției dedicată creației pictorului Rembrandt Harmensz van Rijn conține o fişă biografică şi catalogul descrierilor celor 116 stampe din fondul bibliotecii, semnate în majoritate de donatorul lor V. A. Urechia.
Cota F.G. I 22.118
IVAN, Elena ; HÂNCU, Gheorghe ; BĂDIC, Constanța. Oameni de ştiință şi cultură de pe teritoriul regiunii Galați : (Mic dicționar biobibliografic). Galați : s.n., 1965. [66] p. în pag. multiplă : fotogr.
Dicționar biobibliografic constituit din două părți, personalități născute pe teritoriul regiunii (la acea vreme) Galați şi personalități care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul regiunii Galați. Conține portrete în facsimil pentru o parte din personalitățile cuprinse, indice sistematic de personalități, bibliografie.
Cota Ms IV 435
MARUNțELU, Ion ; CODREANU, Sorina ; CARAPCEA, Valentina. Cartea străină veche : 1472-1700 : Catalog. [Redactor coordonator: Nedelcu Oprea]. Galați: s.n., 1975 (Bucureşti : Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat). XV, 246 p. (Cataloagele Bibliotecii. Carte străină).
Catalogul cărții străine tipărite între anii 1472-1700, existentă în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”.Conține indicele alfabetic al locurilor de tipărire, al tipografilor şi tipografiilor, indice alfabetic de titluri, indice de nume, indice geografic şi indice alfabetic de ex-libris-uri, mărci de proprietate, semnături şi nume proprii cuprinse în însemnări manuscrise.
Cota F.G. II 47.119
NADOLEANU, Gheorghe. Autori de cărți cu activitate în județul Galați. Galați : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, 1990. [2], 45 f. dact.
Lucrarea reprezintă o bibliografie a lucrărilor autorilor ce au activat în Galați, constituită pe domenii şi în cadrul domeniului, alfabetic, după autor. Conține indice alfabetic de autori.
Cota F.G. IV 6.376
NADOLEANU, Gheorghe ; ŞTEFĂNESCU, Gh. S. Mărturii despre Eminescu în presa gălățeană : (1950-1989) : Bibliografie adnotată. Galați : s.n., 1990. 2, VII, 33 f. dact.
Lucrarea reprezintă o bibliografie a materialelor referitoare la Mihai Eminescu, publicate în presa gălățeană. Conține indice de autori şi bibliografie.
Cota F.G. IV 6.375
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2016. Camelia Toporaş, Tena Bezman, Rocsana Irimia, Otilia Badea. Coordonator: prof. dr. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2017, 405 p. : facs., fotogr.

Cota III 49.588
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2009. Camelia Toporaş, Otilia Badea, Rocsana Irimia, Mihaela Bute. Coordonator: prof. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2010, 496 p. : facs., fotogr.

Cota III 44.648
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2012-2013. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Tena Bezman. Coordonator: prof. dr. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2014, 284 p. : il., portr.
Cota III 46.300
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2008. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute. Coordonator: prof. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2009, X, 468 p. : facs., fotogr., portr.

Cota F.G. III 43.509
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2014. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Tena Bezman. Coordonator: prof. dr. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2015, 328 p. : il., portr.

Cota F.G. III 47.729
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2015. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Tena Bezman. Coordonator: prof. dr. Zanfir Ilie. Galați : Axis Libri, 2016, 400 p. : il., portr.

Cota F.G. III 48.498
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2011. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea,... Coordonator: prof. dr. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2013, 487 p. : facs., fotogr.

Cota F.G. III 45.542
Oameni in memoria Galațiului : Aniversări 2010. Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Badea,... Coordonator: prof. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2011, 495 p. : facs., fotogr.

Cota F.G. III 44.928
OPREA, Nedelcu. Biblioteca Publică „V.A. Urechia” Galați : Monografie. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia”, 2002 - 2006. 2 vol. ISBN: 973-0-02493-6 Vol. 1. 329 p. : facs, il, portr.
Lucrare monografică dedicată Bibliotecii „V.A. Urechia” conținând secțiunile: Vasile Alexandrescu Urechia, Biblioteci gălățene înființate pâna în 1890, Evoluția Bibliotecii Publice „V.A. Urechia”, Palatul bibliotecii - Societatea culturală - Palatul cultural „V.A. Urechia”, Muzeul „V.A. Urechia”, Activitatea publică şi ştiințifică.
Cota F.G. III 39.792(1)
OPREA, Nedelcu ; PETRULIAS, Ion ; HÂNCU, Gheorghe. Cultura, ştiința şi arta în județul Galați : Dicționar biobibliografic. [Red. coord.: Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1973. (Galați : Intreprinderea Poligrafică Galați). 304 p. (Contribuții la bibliografia județului Galați).
Dicționarul conține biobibliografii ale unor personalități gălățene, ordonate alfabetic, precum şi un indice al localităților natale ale acestora.
Cota F.G. III 17.080
100 de ani de la înființarea primei biblioteci publice din județul Galați : Volum jubiliar. [Redactor coordonator: Nedelcu Oprea]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, 1974. 548 p.
Volumul reconstituie totalitatea acțiunilor dedicate aniversării a 100 de ani de la înființarea primei biblioteci județene în anul 1871, predecesoarea Bibliotecii „V.A. Urechia”, cuprinzând majoritatea comunicărilor şi referatelor prezentate în sesiunea ştiințifică, discuțiile pe secții în rezumat şi un grupaj de fotografii cu aspecte din Biblioteca „V.A. Urechia”.
Cota F.G. III 17.410
100 de ani de la înființarea Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați : Volum jubiliar. [Col. de redacție: Lucia Gheorghiu, Eugen Iordache, Gheorghe Nadoleanu]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, 1991. 407 p.
Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în cadrul manifestării "100 de ani de la înființarea Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați. Sesiune de comunicări şi referate ştiințifice. Galați. 9-11 noiembrie 1990".
Cota F.G. III 29.837
PĂLTĂNEA, Paul. Catalogul cărții româneşti tipărită între anii 1831-1865. [Red. resp. Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1983. 444 f. dact. (Cataloagele bibliotecii).
Lucrarea cuprinde descrieri pentru 1303 titluri de carte românească tipărită între anii 1831-1865 şi aflate în colecțiile bibliotecii, organizate cronologic. Conține o bibliografie a lucrărilor consultate, indice general, indice de titluri, indice de editori şi tipografi.
Cota Ms. IV 340
PĂLTĂNEA, Paul. Catalogul manuscriselor şi scrisorilor din Biblioteca „V.A. Urechia”. [Red. resp.: Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1979 (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 324 p. (Cataloagele bibliotecii)
Lucrarea prezintă colecția de manuscrise şi scrisori a bibliotecii a cărei început a fost făcut de V. A. Urechia, incluzând şi scrisori şi manuscrise contemporane valoroase. Materialul a fost împărțit în trei capitole: Manuscrise, Scrisori, Varia (note, manuscrise dactilografiate şi semnături autografe). Conține indice general.
Cota F.G. II 52.188
PĂLTĂNEA, Paul. Repertoriul documentelor istorice referitoare la Județul Galați : 1430-1650. [Galați] : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, [1986-1990]. 2 vol.
Vol. 1. : Partea I : 1430-1491 oct. 16. 1986. XXXI, 102 f. dact.
Vol. 1. : Partea a II-a : 1491 nov. 2 - 1528 martie 16. 1986. f. 103-200
Vol. 1. : Partea a III-a : 1528 martie 20 - 1591 feb. 20. 1986. f. 201-300
Vol. 1. : Partea a IV-a : 1591 mai 12 - sf. sec. al XVI-lea. 1986. f. 301-400 Vol. 2. : Partea I : 1601 mai 29 - 1619 ian. 10. 1990. 100 f. dact.
Vol. 2. : Partea a 2-a : 1619 apr. 23 - 1628 ian. 18. 1990. f. 101-174
Vol. 2. : Partea a III-a : 1628 apr. 9 - 1635 martie 4. 1990. f. 175-247
Vol. 2. : Partea a IV-a : 1635 martie 25 - 1640 sep. 1. 1990. f. 248-314
Vol. 2. : Partea a V-a : 1640 sep. 1 - 1650 dec. 3. 1990. f. 315-395
Vol. 2. : Partea a VI-a : Addenda : 1453 apr. 5 - 1627 sep. 1990.
f. 396-483
Instrument de informare bibliografică dedicat istoriei județului Galați, inclus în colecția „Contribuții la bibliografia județului Galați”, ce se constituie într-un repertoriu organizat cronologic al documentelor referitoare la istoria județului. Fiecare volum este însoțit de abrevierile bibliografice consultate şi de un indice general.
Cota F.G. IV 6.787(1-2)(I-VI)
PĂLTĂNEA, Paul. Mihail Voievod - domn al țării Româneşti, al Ardealului şi a toată țara Moldovei : Bibliografie : Titluri existente în colecțiile bibliotecii. Galați : s.n., 1975. 49 f. multigr.
Lucrare cu caracter documentar şi de popularizare, dedicată Unirii de la 24 ian. 1859 realizată de Mihai Viteazul şi organizată în ordinea: izvoare, lucrări generale, lucrări speciale, literatură şi evocări - iconografie - note.
Cota F.G. IV 3.783
PETRULIAS, Ion. Aniversări culturale gălățene : 1974-1980 : Prezentări bibliografice. Galați : s.n., 1974. 265 f. dact.
Lucrare dedicată unor personalități şi evenimente din județul Galați, aniversate sau comemorate între anii 1974-1980, conținând sumare prezentări biografice respectiv monografice, însoțite de o bibliografie de referință selectivă şi de citate. Lucrarea este structurată pe ani şi în cadrul fiecărui an, pe evenimente.
Cota F.G. IV 3.706
PETRULIAS, Ion ; MĂRUNțELU, Ion. Autografe : Catalog de expoziție. Galați : s.n., 1972. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 167 p.
Catalogul cuprinde 147 de autografe ale unor autori români şi străini alături de scurte date biobibliografice ale acestora. Conține un indice al autorilor de autografe.
Cota F.G. I 17.465
RADU, Doina-Eliana ; BĂRARU, Mia ; PAPADOPOL, Ioana. Ion Luca Caragiale : 145 de ani de la naştere : Catalogul edițiilor existente în Biblioteca „V.A. Urechia”. Galați :
Biblioteca „V.A. Urechia”, 1997. 2 părți Partea 1. 56 p. Cuprinde: Opere complete, Opere alese, Opere separate şi culegeri, Traduceri în limbi străine, Partituri. Înregistrări audio: teatru, dramatizări, operă.
Cota F.G. II 79.440(1)
RADU, Doina-Eliana ; ŞTEFAN, Elena. Mihail Sadoveanu : Catalogul edițiilor existente în Biblioteca „V.A. Urechia”. Galați : s.n., 1980. 127 f. dact.
Lucrare întocmită cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea scriitorului. Conține: Opere complete. Opere alese, Opere separate şi culegeri, Scrieri publicate în antologii şi culegeri, Lucrări traduse în alte limbi, Lucrări prefațate, Lucrări traduse, Lucrări muzicale pe texte de Sadoveanu, Diafilme. Diapozitive, Bibliografie selectivă despre viață şi activitate.
Cota Ms IV 436
Rembrandt în colecțiile Bibliotecii ”V.A. Urechia” [Inițiator și coordonator: Zanfir Ilie]; [Lucrare întocmită de: Camelia Bejenaru, Camelia Toporaş, Violeta Moraru şi Dorina Bălan] . Galaţi : Axis Libri, 2015. 96 p. : facs., il.
Cota F.G. IV 11.005
Repertoriul colectiv al periodicelor străine intrate în principalele biblioteci din regiunea Galați în anii 1965-1966. Galați : s.n., 1967. 49 f. dact.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică al Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia” conținând 526 de titluri de periodice străine intrate în anii 1965-1966 în 19 biblioteci din regiunea (la acea vreme) Galați. Conține lista bibliotecilor cuprinse în repertoriu.
Cota F.G. IV 8.024
STOICA, Elena. Catalog selectiv de discuri : Muzică teatrală : Muzică simfonică şi de cameră : Muzică pentru diferite instrumente. [Red. resp.: Nedelcu Oprea]. Galați : s.n., 1980. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 223 p. (Cataloagele bibliotecii)
Catalogul cuprinde o selecție de 762 de titluri de opere muzicale şi un indice alfabetic general.
Cota F.G. II 53.902
SURDU, Valeriu. Istoricul Bibliotecii publice "Urechia" din Galați: 11 noiembrie 1890 - 1 septembrie 1905. Bucureşti: Stabilimentul grafic Albert Baer, 1906. 46 p. : il., [1] f. tab.
Lucrare întocmită de primul bibliotecar al Bibliotecii „V.A. Urechia” referitoare la istoria acestei biblioteci. Cuprinde secțiuni referitoare la actele de fundațiune, inaugurarea bibliotecii, organizare, administrație.
Cota F.G. III 14.277
ŞTEFĂNESCU, Gheorghe S. B. Jordan : 1903-1962 : Biobibliografie. [Red. coord.: Nedelcu Oprea]. Galați: s.n., 1972. (Galați : Întreprinderea Poligrafică Galați). 179 p. : 13 f. facs., il. (Contribuții la bibliografia județului Galați. Biobibliografii).
Lucrarea face parte din seria biobibliografiilor inițiate de Biblioteca „V.A. Urechia”, prezentând datele spirituale, morale şi estetice ale scriitorului gălățean B. Jordan - pe numele adevărat Iordache Bucă. Conține indicele scrierilor, indice de persoane, indice de locuri şi periodice.
Cota F.G. II 37.965
Voci latine de la frați la frați! : Culegere de studii, articole şi adeziuni la Mişcarea Națională din Transilvania şi Banat din 1892-1894. [Realizată de Vasile Alexandrescu-Urechia; Ediție în limba română îngrijită şi prefațată de Nedelcu Oprea]. Galați : Porto-Franco, 1993. 140 p. : facs. ISBN 973-557-301-6
Volumul reproduce în traducere texte publicate în „Voci latine. De la frați la frați. I-a culegere de adeziuni ale gintei latine la Mişcarea Națională din Transilvania şi Banat” apărut în 1894 la Bucureşti. Conține o serie de facsimile şi manuscrise păstrate la Biblioteca „V.A. Urechia”, inclusiv foaia de titlu a ediției din 1894.
Cota F.G. III 31.461

 
 

Publicații seriale

Anuarul bibliografic al județului Galați. [Red. coord.: Nedelcu Oprea]. Galați : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, 1974- (Contribuții la bibliografia județului Galați. Bibliografii)
Biblioteca are: Vol. : (1968) Apărut 1974; (1969) Apărut 1976; (1970) Apărut 1978; (1971) Apărut 1980; (1972) Apărut 1985; (1973) Apărut 1993; (1974) Apărut 1993; (1975) Apărut 1993; (1976) Apărut 1977; (1977) Apărut 1979; (1978) Apărut 1980; (1979) Apărut 1998; (1980) Apărut 1997; (1981) Apărut 1996; (1982) Apărut 1996; (1989) Apărut 1994; (1990) Apărut 1995; (1991) Apărut 1993; (1992) Apărut 1998. Instrument de informare ce înregistrează articole de interes local din presa județeană şi cea națională. Lucrarea este însoțită de o listă a periodicelor consultate precum şi de un indice alfabetic general de autori, localităti, întreprinderi, instituții şi organizații gălățene.
Cota BVAU Galati P.G. II 1.719
Anuarul evenimentelor culturale. Biblioteca Judeţenă "V.A. Urechia" Galaţi; Coordonator: Zanfir Ilie. ISSN 2069-4679
Biblioteca are: (2011) an 1, nr. 1; (2012) an 2, nr. 2; (2013) an 3, nr. 3; (2014) an 4, nr. 4; (2015) an 5, nr. 5; (2016) an 6, nr. 6; (2017) an 7, nr. 7.
Cota P.G. I 4.209
Antares - Axis Libri : Revistă trimestrială de teorie, istorie și critică literară. Editată de USR - Filiala Sud Est Galați și de Biblioteca "V.A. Urechia" . Galați : Fundația Culturală Antares, 2013 - Trimestrial. ISSN 2343-7332
Biblioteca are: An I (2013) nr. 1; An I (2013) nr. 2; An I (2013) nr. 3; An II (2014) nr. 4; An II (2014) nr. 5; An II (2015) nr. 6; An II (2015) nr. 7.
Cota P.G. I 4.251
Anuarul științific al Bibliotecii „V.A. Urechia” . Redactor șef: prof. dr. Zanfir Ilie. Galaţi : Axis Libri, 2014 - ISSN 2392-8352
Biblioteca are: (2014) nr. 1, (2015) nr. 2, (2016) nr. 3, (2017) nr. 4.
Cota P.G. I 4.301
Asociația : Buletin informativ pentru bibliotecile publice din Jud. Galați. [Redactor Liviu-Iulian Dediu]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, 2005, trimestrial.
Biblioteca are: Vol.: (2005) Nr. 1; (2006) Nr. 1, 2, 3, 4; (2007) Nr. 1, 2-3, 4. ; (2008) Nr. 1, 2, 3, 4. ; (2009) Nr. 1, 2, 3, 4 . ; (2010) Nr. 1-, 2, 3, 4. ; (2011) Nr. 1, 2, 3, 4. Cota: P.G. II 2.157.
Axis Libri. Director Zanfir Ilie. - Anul I, nr. 1 (noiembrie 2008) - . - Galați : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, 2008 - Trimestrial ISSN 1844-9603 = Axis Libri
Biblioteca are: An I (2008) Nr. 1, An II (2009) Nr. 2, An II (2009) Nr. 3, An II (2009) Nr. 4, An II (2010) Nr. 5, An III (2010) Nr. 6, An III (2010) Nr. 7, An III (2010) Nr.8, An III (2010) Nr.9, An IV (2011) Nr.10, An IV (2011) Nr. 11 ,An IV (2011) Nr. 12, An IV (2011) Nr. 13, An V (2012) Nr. 14 , An V (2012) Nr. 15 , An V (2012) Nr. 16 , An V (2012) Nr. 17 , An VI (2013) Nr. 18 , An VI (2013) Nr. 19 , An VI (2013) Nr. 20 , An VI (2013) Nr. 21 , An VII (2014) Nr. 22 , An VII (2014) Nr. 23 , An VII (2014) Nr. 24 , An VII (2014) Nr. 25 , An VIII (2015) Nr. 26 , An VIII (2015) Nr. 27 , An VIII (2015) Nr. 28 , An VIII (2015) Nr. 29 , An IX (2016) Nr. 30 , An IX (2016) Nr. 31 , An IX (2016) Nr. 32, An IX (2016) Nr. 33, An X (2017) Nr. 34 ,An X (2017) Nr. 35 , An X (2017) Nr. 36, An X (2017) Nr. 37, An XI (2018) Nr. 38.
Buletinul Fundației Urechia. [Col. red.: Nedelcu Oprea, Gheorghe Nadoleanu, Lucia Gheorghiu, Eugen Iordache]. Serie noua.. Galați : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, 1990- ISSN 1220-3459
Biblioteca are: Vol.: 1990 : 1; 1991 : 2-3, 4; 1992 : 5; 1996 : 6, 7; 1997 : 8 Continuă „Buletinul Fundațiunei Urechia. Bibliotecă. Pinacotecă. Muzeu”. Conține articole referitoare la istoria Bibliotecii „V.A. Urechia” şi la colecțiile acesteia.
Cota BVAU Galati P.G. I 3.843
Buletinul Fundațiunei Urechia. Bibliotecă. Pinacotecă. Muzeu. [Red.: V. A. Urechia]. Bucureşti : s.n., 1901. (Bucureşti : Institutul de arte grafice "Eminescu")
Biblioteca are: Vol.: 1901 : 1 Periodic din care a apărut numai numărul 1 (noiembrie 1901). Conține articole referitoare la istoricul fundației, activitatea bibliotecii din acea vreme, dublete oferite Bibliotecii Academiei Române, notițe şi informații referitoare la români, scoase din biblioteci şi arhive străine, articole avându-l ca autor pe Vasile Alexandrescu Urechia.
Cota BVAU Galati P.G. I 980

 
 

Publicații electronice

Asociația : Buletin informativ pentru bibliotecile publice din Jud. Galați. [Redactor Liviu-Iulian Dediu]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia“ Galați, 2005, trimestrial. Disponibil în World Wide Web: http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php
Buletinul Fundației Urechia [online]. [Col. red.: Nedelcu Oprea, Eugen Iordache, Liviu- Iulian Dediu]. Serie nouă.. Galați : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, 1996- [citat 18 august 2004]. Semestrial. Vol.: 1996 : 7. Disponibil în World Wide Web: www.bvau.ro/docs/pdf/bfu7.pdf

RADU, Doina ; BĂRARU, Mia ; PAPADOPOL, Ioana. Ion Luca Caragiale : 145 de ani de la naştere : Catalogul edițiilor existente în Biblioteca „V.A. Urechia”: Partea 1 [online]. Galați : Biblioteca „V.A. Urechia”, 1997 [citat 18 august 2004]. Disponibil în World Wide Web: http://www.bvau.ro/docs/pdf/carag.pdf

 
 

Cărți poștale

Valori patrimoniale în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia” : Cărţi poştale ilustrate. Galaţi : Axis Libri, [2014]. 1 mapă (14 cărţi poştale ilustrate) : il. color.

Cota F.G. I 34.719

Cultural Values in the Collections of "V.A. Urechia" Public Library : Illustrated Postcards. Galaţi : Axis Libri, [2014]. 1 mapă (14 cărți poștale ilustrate) : il. color.

Cota F.G. I 34.720

 
 

Publicații editate de Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci

Publicații monografice

Amintiri dintr-un oraş moldovenesc: Tecuciul în memorialistica scriitorilor săi : [Calistrat Hogaş, Nicolae Petraşcu, Hortensia Papadat-Bengescu,...] : [antologie]. [Antolog.: Ştefan Andronache]. Galați : Geneze, 2001. 238 p. ISBN 973-9099-85-8
Volumul înmănunchează cele mai reprezentative creații în proză (amintiri, autobiografii, memorii, schițe şi nuvele) ce au drept pretext Tecuciul.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1-822/A46
ANDRONACHE, Ştefan. Calistrat Hogaş : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1997. 30 p. : [7] f. il. (Personalități tecucene ; 4)
Lucrare dedicată marelui scriitor Calistrat Hogaş. Cuprinde: Viața şi activitatea, „Amintiri din copilărie”, Aprecieri critice, Bibliografie.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1.09/H72A
ANDRONACHE, Ştefan. Costache Conachi : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 2000. 36 p. (Personalități tecucene ; 6)
Lucrare dedicată marelui logofăt Costache Conachi, cuprinzând referiri legate de personalitatea acestuia, repere biografice şi bibliografie.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1.09/C64A
ANDRONACHE, Ştefan. Hortensia Papadat-Bengescu : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1998. 48 p. : il. (Personalități tecucene ; 5)
Lucrare dedicată scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, cuprinzând: Viața şi activitatea, Profesiune de credință, Aprecieri critice, Bibliografie.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1.09/P28A
ANDRONACHE, Ştefan. Ion Petrovici : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1997. 48 p. : il. (Personalități tecucene ; 3)
Lucrare dedicată filosofului şi scriitorului Ion Petrovici. Cuprinde: Viața şi activitatea, articole adresate lui Ion Petrovici cu diferite ocazii, Bibliografie, fotografii inedite.
Cota BMSP Tecuci 1/P59A
ANDRONACHE, Ştefan. Ştefan Petică : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1997. 34 p. : il. (Personalități tecucene ; 2)
Lucrare dedicată scriitorului Ştefan Petică, structurată în patru capitole: Viața şi activitatea, Din ideile estetice ale lui Ştefan Petică, Aprecieri critice, Bibliografie.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1.09/P55A
ANDRONACHE, Ştefan. Tecuci - 565 ani : din 1435 şi pâna în 2000 : cronologie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 2000. 100 p.
Lucrare apărută cu prilejul împlinirii a 565 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Tecuci, ce reconstituie, pe criterii strict cronologice, istoria acestuia.
Cota BMSP Tecuci 94(498)/A55
ANDRONACHE, Ştefan. Tecuci. Repere istorice. Obiective turistice. Personalități culturale : ghid. Tecuci: Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1997. 177 p. : [5] f. il.
Apărută cu prilejul aniversării a 560 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Tecuci, lucrarea cuprinde informații referitoare la trecutul oraşului Tecuci, oferta turistică, personalități şi publicații tecucene.
Cota BMSP Tecuci 908/A55
ANDRONACHE, Ştefan. Tecuci : Evenimente, monumente, instituții, personalități, publicații : ghid. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 2001. 220 p. : fotogr., portr. ISBN 973-0-01097-8
Ediție revăzută şi adăugită referitoare la istoria oraşului Tecuci, dedicată aniversării a 565 de ani de la prima atestare a acestuia.
Cota BMSP Tecuci 908/A55
ANDRONACHE, Ştefan. Tudor Pamfile : biobibliografie. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1996. 98 p. : il. (Personalități tecucene ; 1)
Lucrare dedicată etnografului Tudor Pamfile, structurată în două capitole: Viața şi activitatea (însoțite de note şi ilustrații), Bibliografie (Opera, Referințe).
Cota BMSP Tecuci 821.135.1.09/P17A
Documente istorice tecucene : [Secolele XVII-XIX]. [Antolog.: Ştefan Andronache]. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 2001-2002 3 vol. Vol. 1. : Secolul al XVII-lea. 2001. 164 p. Vol. 2. : Secolul al XVIII-lea. 2001. 244 p. Vol. 3. : Secolul al XIX-lea. 2002. 266 p.
Lucrare ce adună cca. 400 de documente şi manuscrise din secolele XVII-XIX, transcrise din chirilică, referitoare la istoria Tecuciului şi organizate pe criterii strict cronologice. Fiecare volum este însoțit de indice de nume de persoane şi localități.
Cota BMSP Tecuci 94(498)/D39
PETICĂ, Ştefan. Ruinele viselor : [Antologie]. Tecuci : Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1994. 98 p. : il.
Antologie prilejuită de comemorarea a 90 de ani de la moartea poetului Ştefan Petică. Reproduce creațiile acestuia din volumele: Ştefan Petică. Poeme. Bucureşti: Adevărul, f.a. (Biblioteca Dimineata) şi Ştefan Petică. Scrieri. Vol. 1. Ed. îngrijită de Eufrosina Molcuț. Bucureşti: Minerva, 1970.
Cota BMSP Tecuci 821.135.1/P55