OPREA, NEDELCU
Biblioteca Publică „V.A. Urechia“ Galați : Monografie / Nedelcu Oprea. - Ed. a 2-a revizuită şi adăugită / Coordonatorul ediției: prof. Zanfir Ilie. - Galați : Axis Libri, 2010.
2 vol.
ISBN 978-606-92258-6-8.
I. Ilie, Zanfir (ed.)
II. Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați
027.53(498-Galați) Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“
655(498-Galați)
***

Coperta 1


Coperta 4

Spiritul lui Urechia este, fără tăgadă, omniprezent, generaţiile ce i-au urmat au apărat şi dezvoltat moştenirea lăsată, iar cei ce vor veni vor face, cu siguranţă, mai mult pentru a fi la înălţimea gestului său generos.

Această a doua ediţie, revizuită şi adăugită cu informaţii la zi a monografiei, este darul pe care, noi, cei de acum, l-am promis OMULUI Oprea, la poarta Bibliotecii înainte de dureroasa despărţire.

În semn de iubire, preţuire şi respect, considerăm că cel mai frumos şi bine primit omagiu adus personalităţii care a pus atât de mult suflet şi înţelepciune în fapta, dar şi în scrisul său, îl reprezintă strădania noastră de a fi continuatori demni ai demersurilor sale în adevăratul spirit al lui V.A. Urechia.

Zanfir Ilie
Director al Bibliotecii „V.A. Urechia“

O bibliotecă publică constituită pe baza unei biblioteci personale poartă amprenta celui care a înfiinţat-o. Ea este produsul interacţiunii dintre personalitatea respectivă şi mediul social, formată în procesul activităţii creatoare şi practicii posesorului, raportate la epoca în care el a trăit. Perenitatea ei este determinată de valoarea intrinsecă a colecţiilor şi de conceptul biblioteconomic ce i-au stat la bază. Biblioteca Publică „V.A. Urechia“ Galaţi poate fi definită ca atare.

Marşul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“, început la 11 noiembrie 1890, permanent modernizat, aşa cum a gândit şi făcut cel ce a fondat-o, profesorul academician Vasile Alexandrescu Urechia, continuă pentru informarea, formarea şi luminarea minţii beneficiarilor serviciilor ei prin cuvântul scris, indiferent unde şi de unde sunt.

Nedelcu OPREA


Coperta 1


Coperta 4