Tipuri de documente
  • IP Invitație de participare
  • CS Caiet de sarcini
  • FL Formulare
  • CL Clarificări
  • AA Anunț atribuire
  • PAAP Program anual al achizițiilor
  • ANULARE Anunț anulare
  • 01 ianuarie 2021 Data înregistrare
Denumire Tip doc. Data înregistrare
Achiziție publică: „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1 și Filiala 2” AA 8 decembrie 2022
Achiziție directă: „Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranți exteriori și interiori” IP 13 mai 2022
Achiziție publică: „Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranți exteriori și interiori” CS 13 mai 2022
Achiziție publică: „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1 și Filiala 2” AA 5 aprilie 2022
Achiziție directă: „Servicii emitere vouchere de vacanță pe suport electronic” IP 1 aprilie 2022
Clarificare: Achiziție directă: „Servicii poștale” CL 23 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii poștale” IP 22 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii curierat” IP 22 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii de reparații și întreținere, la rețeaua de date-echipamente active și pasive aferente Bibliotecii Județene «V.A. Urechia» Galați” IP 17 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziționarea de servicii de întreținere și reparații la rețeaua de date - echipamente active și pasive aferente Bibliotecii Județene «V.A. Urechia» Galați CS 17 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii de întreținere, reparații și revizie echipamente de tipărit și multiplicat” IP 17 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziția de servicii de întreținere, reparații și revizieechipamente de tipărit și multiplicat Xerox, Canon și Samsung, pe bază de abonament lunar CS 17 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii de reparații și întreținere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii Județene «V.A. Urechia» Galați” IP 17 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziționarea de servicii de reparații și întreținere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați CS 17 martie 2022
Achiziție directă: „Servicii de medicina muncii pentru personalul din cadrul Bibliotecii Județene «V.A. Urechia» Galați” IP 14 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de medicina muncii” CS 14 martie 2022
Invitație de participare Anunț privind procedura achiziție „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1 și Filiala 2 pentru Biblioteca Județeană «V.A. Urechia»” IP 11 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1 și Filiala 2” CS 11 martie 2022
Anunț de publicitate/Invitație de participare Achiziție directă „Servicii de întreținere, supravieghere, reparații și revizie generală ascensoare electrice de marfă” IP 11 martie 2022
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de întreținere și reparații ascensoare de materiale” CS 10 martie 2022
Programul anual al achizițiilor publice 2022 - actualizat (var.2) PAAP 8 Martie 2022
Programul anual al achizițiilor publice 2022 - actualizat PAAP 18 februarie 2022
Programul anual al achizițiilor publice 2022 - proiect PAAP 7 februarie 2022
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - realizat PAAP ianuarie 2022
Denumire Tip doc. Data înregistrare
Anunț atribuire pentru achiziția „Serviciilor de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 pt. perioada ian-mar 2022” AA 21 decembrie 2021
Anunț de publicitate - Cumpărare directă „Documente audiovizuale - DVD-uri, Blu-ray” IP 25 octombrie 2021
Achiziție directă - Servicii de tipărire Revistă „Buletinul Fundației Urechia” IP 20 octombrie 2021
Achiziție directă „Asigurare de răspundere civilă (RCA)” IP 8 octombrie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - actualizat PAAP 4 octombrie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - actualizat PAAP 14 septembrie 2021
Achiziție directă „Reparații capitale instalații încălzire și centrală termică” IP 3 septembrie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Reparații capitale instalații încălzire și centrală termică” CS 3 septembrie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - actualizat PAAP 31 august 2021
Achiziție directă - „Asigurare facultativă - CASCO” IP 17 august 2021
Anunț privind procedura de achiziție directă „Servicii de tipărire materiale promoționale pentru proiectul sChOOL-RURAL” IP 20 iulie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția directă de „Servicii de tipărire materiale promoționale pentru proiectul sChOOL-RURAL” CS 20 iulie 2021
Anunț privind procedura de achiziție directă „Servicii de masă pentru proiectul sChOOL-RURAL” IP 20 iulie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția directă de „Servicii de masă pentru proiectul sChOOL-RURAL” CS 20 iulie 2021
Anunț privind procedura de achiziție directă „Servicii de tipărire materiale promoționale pentru proiectul sChOOL-RURAL” IP 17 iulie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția directă de „Servicii de tipărire materiale promoționale pentru proiectul sChOOL-RURAL” CS 17 iulie 2021
Achiziție directă „Diverse materiale pentru realizarea proiectelor cluburilor de vacanţă: Clubul Curioşilor şi Cafeneaua Culturală” IP 15 iulie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - actualizat conform contractului de finanţare AFCN PAAP 15 iulie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - actualizat PAAP 5 iulie 2021
Achiziție directă „Revizie/pregătire chiller pentru sezonul cald/rece” IP 30 iunie 2021
Achiziție directă „Revizie/pregătire chiller pentru sezonul cald/rece” IP 28 iunie 2021
Servicii de pază și protecție la Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 și Filiala 5 AA 28 iunie 2021
Achiziție directă „Inspecție Tehnică Periodică și revizie” IP 2 iunie 2021
Achiziție directă „Asigurare de răspundere civilă (RCA)” IP 31 mai 2021
Anunț privind procedura de achiziție „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 și Filiala 5” pentru Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați IP 27 mai 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 și Filiala 5” CS 20 mai 2021
Achiziție directă - „Servicii de reparații și întreţinere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii V.A. Urechia” IP 24 mai 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de reparații și întreţinere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii V.A. Urechia” CS 24 mai 2021
Achiziție directă - „Servicii de întreținere, reparații și revizie echipamente de tipărit și multiplicat” IP 20 mai 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de întreținere, reparații și revizie echipamente de tipărit și multiplicat” CS 20 mai 2021
Achiziție directă - „Servicii de reparații și întreținere la rețeaua de date - echipamente active și pasive aferente Bibliotecii Județene V.A. Urechia” IP 20 mai 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de reparații și întreținere la rețeaua de date - echipamente active și pasive aferente Bibliotecii Județene V.A. Urechia” CS 20 mai 2021
Achiziție directă - „Servicii de curățenie pentru Sediul Central și Filiala nr. 1, Filiala nr. 4 și Filiala nr. 5 - Biblioteca Județeană V.A. Urechia” IP 12 mai 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de curățenie pentru Sediul Central și Filiala nr. 1, Filiala nr. 4 și Filiala nr. 5” CS 12 mai 2021
Achiziție directă - „Service informatic pentru sistemul financiar contabil integrat” IP 19 aprilie 2021
Achiziție directă - „Servicii de întreținere, supraveghere, reparații și revizie generală ascensoare electrice de marfă” IP 14 aprilie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de întreținere si reparatii ascensoare de materiale” CS 14 aprilie 2021
Achiziție directă - „Servicii RSVTI” IP 23 martie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii RSVTI” CS 23 martie 2021
Achiziție directă - „Servicii de medicina muncii” IP 8 martie 2021
Caiet de sarcini privind achiziția directă de „Servicii de medicina muncii” CS 8 martie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2021 - proiect PAAP 28 ianuarie 2021
Denumire Tip doc. Data
Achiziție directă - „Abonamente publicaţii periodice pe anul 2021” IP 3 decembrie 2020
Caiet de sarcini privind achiziția directă de „Abonamente publicaţii periodice pe anul 2021” CS 3 decembrie 2020
Achiziție directă - „Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare şi verificare hidranţi interiori şi exteriori” IP 20 noiembrie 2020
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare şi verificare hidranţi interiori şi exteriori” CS 20 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Asigurare facultativă - CASCO” IP 17 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Sistem de sonorizare” IP 11 noiembrie 2020
Caiet de sarcini privind achiziția publică „Sistem de sonorizare” CS 11 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Verificări/revizii/reglaje/reparații anuale grup electrogen tip DW1146” IP 6 noiembrie 2020
Privind achiziția publică „Revizii/reglaje/reparații grup electrogen tip DW1146” CS 6 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Materiale electrice” IP 5 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Verificare tehnică coșuri de fum” IP 5 noiembrie 2020
Achiziție directă - „Bonuri valorice pentru combustibil” IP 27 octombrie 2020
Achiziție directă - „Lucrări de igienizare/zugrăvire spații interioare” IP 20 octombrie 2020
Lucrări de igienizare/zugrăvire spații interioare CS 20 octombrie 2020
Cumpărare directă - Documente audiovizuale: DVD-uri, Blu-ray IP 14 octombrie 2020
Achiziție directă - «Servicii de medicina muncii pentru personalul din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”» IP 2 octombrie 2020
Caiet de sarcini privind achiziția publică de „Servicii de medicina muncii” CS 30 septembrie 2020
Anunț de publicitate - Cumpărare directă: Documente audiovizuale - DVD-uri, Blu-ray IP 19 august 2020
Anunț de publicitate - Cumpărare directă: Documente audiovizuale - DVD-uri, Blu-ray IP 13 iulie 2020
Anunț atribuire pentru achiziția „Serviciilor de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 şi Filiala 5” AA 30 iunie 2020
Anunț privind procedura de achiziție Servicii de reparaţii şi întreţinere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” IP 25 mai 2020
Caiet de sarcini privind achiziția de Servicii de reparaţii şi întreţinere a sistemelor de securitate aferente Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” CS 25 mai 2020
Anunț privind procedura de achiziție Servicii de reparaţii şi întreţinere la reţeaua de date-echipamente active şi pasive aferente Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” IP 25 mai 2020
Caiet de sarcini privind achiziția de Servicii de reparaţii şi întreţinere la reţeaua de date-echipamente active şi pasive aferente Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” CS 25 mai 2020
Anunț privind procedura de achiziție Servicii de curăţenie la sediile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” IP 22 mai 2020
Caiet de sarcini privind achiziția de Servicii de curăţenie la sediile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” CS 22 mai 2020
Anunț privind procedura de achiziție „Servicii de întreţinere, reparaţii şi revizii echipamente de tipărit şi multiplicat” IP 22 mai 2020
Caiet de sarcini privind achiziția de „Servicii de întreţinere, reparaţii şi revizii echipamente de tipărit şi multiplicat” CS 22 mai 2020
Anunț privind procedura de achiziție „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 și Filiala 5” IP 19 mai 2020
Caiet de sarcini privind procedura de achiziție „Servicii de pază și protecție Sediul Central și abonament lunar de monitorizare și intervenție pentru Filiala 1, Filiala 2 și Filiala 5” CS 19 mai 2020
Achiziție directă - „Siglă luminoasă de informare - Dirigenție de șantier pt. lucrare” IP 12 mai 2020
Achiziție directă - „Servicii emitere vouchere de vacanță pe suport electronic” IP 7 aprilie 2020
Achiziție directă - „Abonament acces on-line baza de date legislație” IP 7 aprilie 2020
Achiziție directă - „Servicii de întreţinere, supraveghere, reparaţii şi revizie generală ascensoare electrice de marfă” IP 01 aprilie 2020
Caiet de sarcini „Servicii de întreţinere, reparaţii şi revizie generala ascensoare electrice de marfă CS 01 aprilie 2020
Achiziție directă - „Service informatic pentru sistemul financiar contabil integrat” IP 30 martie 2020
Achiziție directă - „Servicii RSVTI” IP 25 martie 2020
Achiziție directă - „Siglă luminoasă de informare - Proiectare și executare” IP 23 martie 2020
Achiziția publică de „Siglă luminoasă de informare” - Biblioteca Județeană V.A. Urechia: proiectare, furnizare și montare CS 23 martie 2020
Achiziție directă - „Servicii juridice” IP 18 martie 2020
Achiziția publică de servicii juridice Cod CPV 791100000-8 - Servicii de consultanță și reprezentare juridică CS 18 martie 2020
Achiziție directă - „Aranjamente florale, buchete flori și fire flori naturale” IP 12 martie 2020
Achiziția de aranjamente florale, buchete flori și fire flori naturale CS 11 martie 2020
Achiziție directă - „Reparaţii acoperiş depozit carte” IP 12 martie 2020
Achiziție directă - „Servicii de tipărire Revista Axis Libri Nr. 46” IP 28 februarie 2020
Programul anual al achizițiilor publice 2020 - realizat
PDF 5 februarie 2021
Programul anual al achizițiilor publice 2020 - proiect
PDF 19 decembrie 2019