Misiunea Bibliotecii

Misiunea instituției publice de cultură Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați

Misiunea Bibliotecii:

Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare și recreere ale locuitorilor din municipiul și județul Galați, prin promovarea cunoașterii, având la bază optimizarea accesului la informații relevante prin creșterea colecțiilor de bibliotecă și prin asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.