Repere istorice

Utilizăm setul de caractere UTF-8