Motto:
Informația există pentru a putea fi folosită:
Fiecărui consumator - informația necesară
Fiecare informație - cu consumatorul său
Economisește timpul consumatorului de informație
Universul informație este în continuă dezvoltare (Legile informației).

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Secția Referințe

Biroul Informare bibliografică


Pentru a citi documentele vă trebuie instalat Acrobat Reader.

Documentele tipărite se găsesc în colecțiile Bibliotecii

Liste bibliografice pentru Critica literaturii române

 Titlul bibliografieiData prelucrăriiMărimea fișierului
1.Biblioteca comunalã2008-10-0551,40
2.Biblioteca ºcolarã2007-10-0592,07
3.Biblioteci. istoria bibliotecii. istoria biblioteconomiei2007-10-05119,31
4.Biblioteconomie - resurse generale2007-10-05118,66
5.Catalogare. descrierea publicaþiilor. resurse generale2007-10-05137,43
6.Centre de informaþii comunitare2007-10-0598,87
7.Clasificare. indexare. limbaje de indexare. tezaure2007-10-05126,35
8.Conducerea si organizarea bibliotecii. management de bibliotecã2007-10-05143,54
9.Conferinþe ºi întâlniri profesionale2007-10-0595,87
10.Conservare. restaurare2007-10-05111,84
11.Descrierea colecþiilor speciale2007-10-0595,83
12.Descrierea pãrþilor componente2007-10-0585,95
13.Descrierea serialelor2007-10-05103,10
14.Dezvoltarea bibliotecii. misiunea ºi funcþiile bibliotecii2007-10-05110,39
15.Dezvoltarea colecþiilor. achiziþii. depozit legal2007-10-05106,19
16.Indexuri de resurse2007-10-0596,50
17.Informatizare. digitizare2007-10-05116,66
18.Istoria cãrþii. manuscrise. cãrþi rare2007-10-05134,63
19.Legãtorie2007-10-05115,94
20.Legislaþie de bibliotecã2007-10-0587,13
21.Marketing. relaþii publice2007-10-0593,83
22.Personal. formare profesionala2007-10-0578,24
23.Publicaþii seriale de specialitate2007-10-0585,56
24.Resurse electronice2007-10-05102,69
25.Servicii de referinþe. informare - documentare2007-10-05122,20
26.Terminologie2007-10-0593,73


• ramură a bibliologiei ce are ca obiect evidența, descrierea, clasificarea și aprecierea documentelor, în vederea valorificării conținutului către beneficiari;
• mijloc de informare în munca științifică;
• o listă alfabetică de cărți, articole, resurse electronice, pe care le folosești în realizarea unei lucrări;
• o listă de surse consultate pentru documentarea asupra unui subiect specific;
• rezultatul cercetărilor pe care le faci pentru a te documenta asupra unui subiect;
• rezultatul cercetării întreprinse pentru identificarea acelor documente ce răspund unei cereri specifice.
• pentru a aduce la cunoștință sursele pe care le-am folosit și a da posibilitatea cititorilor de a le consulta, garantând astfel acuratețea lucrării întocmite;
• pentru a demonstra cunoașterea și înțelegerea subiectului;
• pentru a demonstra cunoașterea lucrărilor și autorilor care au avut o contribuție la dezvoltarea subiectului sau care au adus comentarii utile pe marginea acestuia.
Putem fi acuzati de plagiat.
Din contra, atașarea unei bibliografii arată că am realizat o muncă de cercetare și de documentare pentru întocmirea lucrării.
•   Elementele principale pe care trebuie să le reții, în scopul întocmirii listei bibliografice sunt:
  •   Autorul/autorii (nume, prenume în cazul persoanelor sau denumirea instituției)
  •   Titlul resursei (articol, serial, carte, site web)
  •   Formatul (online pentru resursele accesibile pe Internet)
  •   Locul publicării
  •   Editura
  •   Data publicării
  •   Titlul unității gazdă a materialului (carte sau serial) și numărul serialului (în cazul periodicelor)
  •   Paginația
  •   Adresa web și data accesării (pentru resurse accesibile pe Internet).
Standardele românești în vigoare pentru întocmirea referințelor bibliografice sunt:
SR ISO 690. Documentare. Referințe bibliografice : Conținut, formă și structură. București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1996
SR ISO 690-2. Informare și documentare. Referințe bibliografice : Partea 2: Documente electronice complete sau părți de documente. București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 2001.
Elementele necesare pentru întocmirea referinței se vor culege de pe pagina de titlu a lucrării și nu de pe copertă (în cazul cărților).
În situația în care lucrarea citată are mai mult de 3 autori, în referință va fi trecut primul, primii doi sau primii trei, în ordinea în care sunt trecuți pe pagina de titlu.
În situația în care pe lucrare nu apare un autor, referința va fi întocmită pornindu-se de la titlul lucrării.
Dacă editura sau locul publicării nu sunt cunoscute utilizăm precurtarea [s.n.] respectiv [s.l.]. (sine nominee, sine loco - fără nume, fără loc).
Dacă data apariției nu este certă, aceasta va fi trecută în paranteze pătrate (ex.: [1999]).
În cadul listei bibliografice, referințele sunt prezentate în ordinea alfabetică a primului element. În cazul unei liste bibliografice atașate unei lucrări, referințele pot fi numerotate în ordinea citării
Atunci când în cadrul listei apar mai multe referințe cu aceeași intrare, aceasta poate fi înlocuită, începând cu a doua referință, cu o liniuță.
Dacă lista bibliografică are același element de intrare, acesta poate fi omis, cu condiția de a se preciza la începutul listei elementul comun.

Utilizăm setul de caractere UTF-8