Cadru legislativ

Conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat, în România voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. Activitățile de interes public reprezintă activitățile desfășurate în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

Argument

Conform art. 23 din Legea 78/2014 „la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritățile și instituțiile publice și angajatorii persoane fizice sau juridice, pot acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de prezenta lege, în situația în care acestea constituie criterii de selecție”.

Dacă ești tânăr
îți poți construi un CV atractiv, în care perioada de voluntariat poate fi trecută ca și experiență. Mereu întâmpini oferte de joburi care cer minimum un an de experiență, nu neapărat în domeniu, cât în câmpul muncii. Ei, află că și voluntariatul contează! În al doilea rând, testezi o posibilă carieră, îți faci contacte care îți pot fi folositoare în viitor. Ajuți la crearea unei comunități mai bune în care să îți placă să trăiești încă zeci de ani. Și nu în ultimul rând - îți faci noi prieteni!
Dacă ești șomer
stând acasă, cu siguranță, nu îți vei găsi locul de muncă ideal! Implicându-te în activități de voluntariat ai șansa de a acumula noi experiențe. Totodată îți creezi noi contacte care te pot ajuta la obținerea unui post așa cum îți dorești. Ai astfel ocazia de a nu „îți ieși din mână” în ceea ce privește munca, te ajută să nu te plafonezi stând în casă.
Dacă ești angajat
implicându-te într-o activitate de voluntariat poți rupe rutina activității zilnice și a monotoniei vieții cotidiene.
Dacă sunteți o familie
puteți petrece mai mult timp împreună, iar participarea la acțiuni de voluntariat unește oamenii. Puteți da un exemplu pozitiv copiilor, aducând un mare plus educației lor. Vă puteți exprima recunoștința că soarta v-a adus la un loc.

PENTRU ANGAJAȚII NOȘTRI

 • Oportunitatea de a întări legătura angajaților și a bibliotecii cu comunitatea, punând în aplicare valorile bibliotecii;
 • Oportunitatea angajatului de a-și asuma rolul de leader;
 • Oportunitatea angajatilor de a încuraja inovația și creativitatea;
 • Oportunitatea angajaților de a-și dezvolta abilitățile educative și de formare profesională;
 • Oportunitatea de a se implica într-un program de voluntariat organizat de angajatorul său;
 • Oportunitatea de a lucra în echipă, de a se reuni în jurul unei cauze comune pozitive.

PENTRU TINE

 • Posibilitatea de a fi parte a unei organizații complexe;
 • Posibilitatea de a lucra cu un anumit grup de persoane;
 • Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă;
 • Posibilitatea de a-ți face noi prieteni;
 • Posibilitatea de a câștiga experiență în vederea obținerii unui loc de muncă;
 • Posibilitatea de a învăța lucruri noi și a-ți forma deprinderi utile;
 • Posibilitatea de a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții;
 • Posibilitatea de a te simți util;
 • Posibilitatea de a testa o nouă carieră;
 • Posibilitatea de a ajuta comunitatea;
 • Posibilitatea de a-ți asuma o responsabilitate;
 • Posibilitatea de a înțelege care este drumul cărții de la editor până la cititor;
 • Posibilitatea de a cunoaște „partea nevăzutăˮ a bibliotecii, acele activități care își pun amprenta asupra dezvoltării intelectuale, asupra capacității de regăsire și de valorificare a informației.
 • să fii respectat ca persoană, indiferent de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, nivel de educație, stare civilă, situație economica sau alte asemenea criterii;
 • de a fi informat despre organizația în care activezi;
 • de a primi o fișă de post pentru activitatea pe care urmează să o desfășori;
 • de a-ți fi luate în considerare preferințele, temperamentul, studiile si experiența profesională atunci când ți se alocă sarcini;
 • de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care activezi ca voluntar, dacă este cazul;
 • de a fi beneficia de supervizare și orientare din partea unei persoane cu experiență, bine informate și care dispune de timpul necesar pentru a răspunde nevoilor tale ca voluntar;
 • de a beneficia de un spațiu adecvat pentru a-ți desfășura activitatea de voluntar;
 • de a beneficia de o durată de lucru, stabilită în condițiile legii, care să nu-ți afecteze sănătatea și resursele psihofizice;
 • de a ți se elibera de către organizația la care ai activat un certificat nominal care să ateste faptul ca ai activat ca voluntar;
 • de a fi ascultat, de a juca un rol în planificarea activităților, de a te simți liber să faci sugestii și de a-ți fi respectate opiniile.
 • e a îndeplini la timp sarcinile asupra cărora tu și instituția noastră ați căzut de acord prin fișa de post;
 • de a anunța din timp orice schimbare survenită în derularea programului, inclusiv întârzieri, absențe etc;
 • de a păstra și proteja confidențialitatea informațiilor despre instituția noastră sau despre beneficiarii acesteia la care ai acces în cadrul activității tale de voluntariat, inclusiv după încetarea activității;
 • de a fi la curent cu misiunea și activitățile instituției noastre;
 • de a respecta procedurile, politicile și regulamentul intern al organizației;
 • de a ocroti bunurile pe care le folosești în cadrul activității de voluntariat;
 • de a oferi servicii de calitate și de a solicita sprijin persoanei care te supervizează;
 • de a trata cu respect toate persoanele cu care vii în contact (beneficiari, voluntari, personal angajat, colaboratori etc.);
 • de a-ți oferi serviciile cu respect și fără a discrimina în funcție de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică sau psihică, nivel de educație, situație socio-economică și alte asemenea criterii;
 • de a aduce în atenția supervizorului orice situație din care ar putea decurge conflicte de interese.
COEZIUNE
În relația lor unii cu alții, voluntarii sunt deschiși, onești și prietenoși.
COLABORARE
Voluntarii colaborează cu diverși factori interesați de problematica abordată.
ANGAJAMENT
Voluntarii se obligă să respecte responsabilitățile voluntarilor, așa cum decurg ele din înțelegerea cu organizația la care activează și după cum decurg din legea în vigoare.
DEZVOLTARE
Voluntarii sunt preocupați permanent de creșterea competențelor lor de lucru prin învățare, instruire și acceptarea supervizării.
TRANSPARENȚĂ
Voluntarii oferă informații despre munca lor ca voluntari atât organizației, cât și celor din afară, cu respectarea confidențialității.
IMPLICARE ACTIVĂ
Voluntarii se implică activ în soluționarea problemelor comunității.
RESPONSABILITATE
Beneficiul comunității trebuie să stea la baza tuturor activităților voluntarilor.
CONFIDENȚTIALITATE
Voluntarii respectă informațiile confidențiale (datele despre beneficiari și anumite informații legate de organizația lor gazdă).
PROMOVARE
În relația lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea locală.
RESPECT
Voluntarii respectă toți oamenii și principiile universale ale egalității și echității.

Se pot înscrie doar persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani.
Programul de voluntariat presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Depunerea unei cereri de înscriere însoțită de copia după buletin sau carte de identitate și un CV la sediul central al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați. Cererea de înscriere în programul de voluntariat este un document intern, tipizat pe care biblioteca îl pune la dispoziția oricărui solicitant. [Descarcă cerere de înscriere format PDF]
 • Aprobarea cererii de voluntariat și contactarea telefonică sau prin e-mail a voluntarului.
 • Întocmirea dosarului voluntarului conform Legii nr. 78/2014.
 • Distribuirea voluntarului într-unul din compartimentele bibliotecii, în funcție de abilitățile sale și de nevoile instituționale.
 • Desfășurarea activităților stipulate în contractul de voluntariat.
 • Eliberarea certificatului de voluntariat.
Ne poți fi de ajutor la:
 • îndrumarea publicului;
 • aranjarea fondului de documente;
 • supravegherea fondului cu acces liber la raft;
 • desfășurarea activităților pentru copii și adolescenți;
 • supravegherea și antrenarea copiilor în diverse jocuri și activități;
 • acordarea de asistență în utilizarea calculatorului;
 • realizarea de materiale și amenajarea spațiilor pentru diverse activități;
 • muncă de cercetare pe teme date;
 • traduceri de materiale;
 • difuzarea materialelor informative privind biblioteca;
 • diverse activități de legătorie;
 • activități de relații publice și logistică;
 • campanii de promovare a lecturii;
 • servicii și oferte informaționale;
 • cluburi de vacanță;
 • cursuri și ateliere de creație;
 • activități de organizare de sărbători (Crăciunul, Paștele etc.);
 • elaborarea de materiale pentru promovare (afișe, fluturași, buletin informativ, postări pe site, blog etc.).
 • activități organizate în cămine de bătrâni.