Detalii despre proiect:

Număr proiect:
2023-1-RO01-KA122-ADU-000130638
Titlul proiect:
iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte
Data începerii:
4 decembrie 2023
Data încheierii:
3 iunie 2025

Argument

Județul Galați, împreună cu regiunea de est a României, se situează sub media națională în privinţa educației și peste aceasta în ceea ce privește șomajul, populația inactivă, numărul de casnice și numărul de persoane întreținute de stat. Datele furnizate de recensământ arată că femeile, şi în special femeile și mamele singure, sunt expuse unui risc crescut de sărăcie. Într-o lume în care competențele digitale devin tot mai importante, femeile cu puţină educație, experiență profesională și cunoștințe digitale riscă să fie excluse din piața muncii.

Ca instituție care promovează alfabetizarea și autoperfecționarea, este datoria noastră să ajutăm persoanele din medii defavorizate să obţină competențe noi. Această misiune începe cu personalul nostru, care, din cauza finanțării limitate, a avut puține oportunități de a-și perfecționa competențele digitale, și continuă cu 200 de femei cu venituri reduse a căror situație poate fi îmbunătățită prin cursuri de educație pentru adulți.

Instituţia are intenția de a veni în întâmpinarea unor nevoi specifice, cum ar fi dezvoltarea competenţelor digitale, deprinderea unor cunoştinţe care să faciliteze accesul la piaţa muncii şi consilierea privind oportunităţile educaţionale şi de dezvoltare profesională. Înainte însă de a putea desfăşura în mod optim aceste activităţi, trebuie să găsească soluţii pentru propriile nevoi: îmbunătăţirea competenţelor de lucru cu adulţii, a competenţelor digitale actuale şi a experienţei derivate din observarea altor sisteme.

Scop

Scopul fundamental al proiectului este de a contribui la reducerea diferențelor educaționale și ocupaționale dintre județul Galați și media națională. Mai precis, deoarece nu suntem în măsură să soluționăm în totalitate o problemă care afectează întreaga regiune, obiectivele noastre concrete constau în îmbunătățirea competențelor digitale și de formare a adulților ale propriului nostru personal, în oferirea unei instruiri similare.

Obiective

  • Creșterea nivelului de cunoaștere a 20 bibliotecari în utilizarea noilor programe și tehnologii ce facilitează transmiterea de cursuri/informații către publicul adult al bibliotecii, pe durata unui an;
  • Îmbunătățirea competențelor digitale și de formare didactică, a 30 de bibliotecari care lucrează cu adulții din comunitățile rurale, pe durata unui an;
  • Dezvoltarea unui program educațional pentru 200 de femei cu nivel scăzut de educație și experiență redusă de muncă, din județul Galați, pe durata unui an.

Selecție

(Clic pentru descărcare)

Anunț rezultate selecție proiect Erasmus nr. 3

pentru locul rămas liber în mobilitățile de formare din cadrul proiectului Erasmus+ iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte

ANUNȚ DE SELECȚIE nr. 3

pentru locul rămas liber în mobilitățile de formare din cadrul proiectului Erasmus+ iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte

Prelungirea anunțului de selecție nr. 2

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați anunță prelungirea anunțului de selecție nr. 2 pentru completarea locurilor rămase libere în cadrul mobilităților internaționale de formare propuse în proiectul iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte, respectiv Flux Bulgaria 3-10 iunie 2024 – Job Shadowing, Biblioteca Universităţii Americane din Bulgaria (Biblioteca Panitza). În vederea depunerii candidaturii pentru recrutarea în proiect, persoanele interesate vor transmite un email cu subiectul Candidatură iLEARN, până marți 12 martie (inclusiv), la adresa: bvau.projects@gmail.com, conținând documentele necesare înscrierii.

Anunț rezultate selecție proiect Erasmus nr. 2

ANUNȚ DE SELECȚIE nr. 2

pentru locurile rămase libere în mobilitățile de formare din cadrul proiectului Erasmus+ iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte

Anunț rezultate selecție proiect Erasmus

În cadrul proiectului iLEARN - Program de educație pentru femeile adulte vor fi selectați 20 bibliotecari. În vederea depunerii candidaturii pentru recrutarea în proiect, persoanele interesate vor transmite un email cu subiectul Candidatură iLEARN, până joi, 15 februarie (inclusiv), la adresa: bvau.projects@gmail.com, conținând documentele necesare înscrierii.
Urmează pașii de mai jos:

Pasul 1: Informații despre înscriere

Clic, descarcă și citește.

Pasul 2: Formular înscriere

Clic, descarcă, completează și trimite prin email.

Pasul 3: Acord GDPR participant proiectUE

Clic, descarcă, completează și trimite prin email.

Calendar în 2024
5-15 februarie Trimiterea dosarelor. Înregistrarea dosarelor
16-20 februarie Evaluarea dosarelor. Întocmirea procesului verbal
21 februarie Afișarea rezultatelor
22 februarie Contestații
23 februarie Rezultate contestații. Lista finală cu participanții la mobilități și persoanele de rezervă

Implementare

Activitățile vor fi implementate în trei etape. Prima etapă, destinată formării personalului nostru, va include două cursuri vizând dezvoltarea competențelor digitale și integrarea acestora în activitatea didactică (în Cehia și Slovenia), o vizită de observare la Biblioteca Universității Americane din Bulgaria și o mobilitate hibridă constând dintr-o vizită profesională în Portugalia și un atelier online.

Faza a doua va implica împărtășirea cunoștințelor dobândite în timpul acestor mobilități cu bibliotecarele comunale printr-o serie de cursuri și ateliere de lucru susținute atât în persoană, cât și online. Acestea vor fi invitate şi la atelierul online organizat de partenerul portughez.

Faza a treia, cea mai importantă, va consta dintr-o serie de cursuri axate pe dezvoltarea competențelor digitale, organizate de noi pentru 200 de femei cu venituri reduse, inclusiv femei tinere provenite din sistemul de plasament, femei casnice cu experiență profesională redusă și refugiate ucrainene.

Rezultate

În primul rând, ne așteptăm ca personalul nostru să devină experimentat în utilizarea unei suite de aplicații de prezentare, colaborare și predare și să învețe cum să le integreze în cursurile de formare tehnologică a adulților într-un mod care să stimuleze implicarea, interactivitatea, creativitatea și gândirea critică. În al doilea rând, ne așteptăm ca fiecare absolventă a cursurilor noastre să fie capabilă să utilizeze instrumente digitale pentru a crea, adapta și edita un CV, să se familiarizeze cu o serie de instrumente de birou și de prezentare, să își poată gestiona prezența online pentru a proiecta o imagine profesională, să localizeze și să acceseze cursuri online gratuite, să acceseze site-uri cu oportunități de angajare și să se implice în activităţi de networking profesional. Speranța noastră este că, datorită acestor noi competențe, ele vor avea acces la oportunități educaționale și de angajare vitale și își vor îmbunătăți perspectivele profesionale și financiare.