Inapoi

Noiembrie

Nr. Crt Nume Data Autor Titlu Nr. ex. Valoare
1 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 04.11.13   Judeţul Gorj : Harta turistică = Gorj county 2 20,00
2 Drăgoi Eugen 04.11.13   Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament 1 50,00
3 Fundaţia Culturală "Nicolae Mantu" 04.11.13   Relu Angheluţă : Sculptură : [Album] 2 18,00
  Sterică Bădălan : Pictură : [Album]
4 Bacalbaşa Dobrovici Nicolae 04.11.13 Burlui, Vasile Rendez-vous sideral 6 106,00
Burlui, Vasile Rendez-vous sidéral
Burlui, Vasile Înger răstignit : (Poeme şoptite)
Miron, Speranţa Sunet de frig : Poezii alese
Adafini, Mihail C. Sfânta lumină a învăţăturii şi apostolii ei
Gilbert, A. Traité de médecine et de thérapeutique vol. 6
5 Cristoloveanu Monan 04.11.13 Avram Dunăreanu, Ion Ion Avram Dunăreanu : Artişti români contemporani : [Album] 5 126,00
Spirescu, Nicolae N. Spirescu : Pictură-grafică
  École des mines Albi-Carmaux
  Souvenirs du Havre
Benaouda, Karim 100 ans de castres Olympique
6 Licheardopol Cătălin 04.11.13   Stampa Moldovei (1954-1966) din colecţia de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale : Catalog 24 302,00
  Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă
Disney, Walt Lilo şi Stitch
Martelli, Stelio Cavalerii Mesei Rotunde
Holeinone, Peter Robin Hood
MacDonald, Fiona Istoria omului
MacDonald, Fiona Planeta Pământ
MacDonald, Fiona Dinozaurii
MacDonald, Fiona Animalele din mare
Mândruţ, Octavian Geografie pentru clasele V-VIII : Geografie generală, a continentelor şi a României : Culegere de exerciţii, întrebări şi teste
Bürger, Gottfried August Minunatele aventuri şi călătorii pe mare şi pe uscat ale baronului Münchausen
Iordăchescu, Carmen Să dezlegăm tainele textelor literare : clasa a VI-a : Îndrumător pentru toate manualele alternative
Benedict, Maria Ştefan Luchian
Hristev, Anatolie Probleme rezolvate de fizică : Termodinamică. Fizică moleculară. Căldură
Blazian, H. Pallady
Lăzărescu, George Civilizaţie italiană
  Concurs Naţional de Ex-libris Biblioteca Naţională - 180 de ani
Solomon, Carmen We sing for Christmas
Butuc, Silviu Cartea, tiparul şi biblioteca : Evoluţii şi concepte : (Breviar metodologic)
Swift, Jonathan Călătoriile lui Gulliver : [Roman]
Travers, P. L. Mary Poppins pe Aleea Cireşilor : [Roman]
Travers, P. L. Mary Poppins se întoarce : [Roman]
Curwood, James Oliver Grizzly, stăpânul munţilor
  Manuscriptum/1 XV (1984) nr. 1(54)
7 Consiliul Judeţului Vrancea 04.11.13   Saeculum/1 VII (2008) iun. nr. 4(48) 1 7,00
8 Uniunea Scriitorilor din Moldova 04.11.13   Viața Basarabiei/1 An 10 (2012) nr. 3(27) - 4(28) 1 7,00
9 Maratonul Internaţional Bucureşti 2013 04.11.13    Alerg/1 An 3 (2013) nr. 14 1 8,00
10 Episcopia Dunării de Jos Galaţi 04.11.13   Anuar/1 (1996) 1 50,00
11 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecile Publice din România 04.11.13   BiblioMagazin/1 V (2013) sep. nr.2(13) 3 48,00
  Şansa ta în Europa
Dejeu, Gavril Pe firul evenimentelor
12 Editura Axis Libri 04.11.13 Voicu, Iulian Aventurile lui Spider Vlăduţ : Banda şobolanilor 27 405,00
Strat, Rareş Fie ca morţii să rămână morţi!
Strat, Rareş La triste France
Sadoveanu, Mihail Mitrea Cocor
13 Drăgulete-Ionescu Claudia Daniela şi Şuşaru Cornel Paul 06.11.13 Sadoveanu, Mihail Mitrea Cocor 50 482,00
Delavrancea, Barbu Ştefănescu Apus de soare
Sadoveanu, Mihail Hanul Ancuţei
Lucas, Pierre Frumoasa şi atleta
Caragiale, Ion Luca O scrisoare pierdută : Teatru
Vlahuţă, Alexandru România pitorească 1985
Coşbuc, George Cîntece de vitejie
Melville, Herman Cojocelul alb sau Lumea pe un vas de război : [Roman] .- [Vol.] 1
Melville, Herman Cojocelul alb sau Lumea pe un vas de război : [Roman] .- [Vol.] 2
Alecsandri, Vasile Proză
Sadoveanu, Mihail Viaţa lui Ştefan cel Mare
Coşbuc, George Viaţa şi opera în imagini : [Secvenţe ilustrate din viaţa scriitorului şi Fragmente din operă]
Arion, George Nesfârşita zi de ieri
Mandravel, Cristina Sistemul periodic al elementelor
Leu, Corneliu Patriarhii
Calotă, Riana Consultaţii pentru activitatea educativă : Gimnaziu ^
Ojog-Braşoveanu, Rodica Minerva se dezlănţuie
Chirilă, Ioan Cu cărţile pe faţă
Chirilă, Ioan Mexicul-această "Fata Morgana"...
Schwarberg, Günther Medicul SS şi copiii : Relatare despre masacrul de la Bullenhauser Damm
Chirilă, Ioan Nadia
Drăgan, Ion Educaţia noastră cea de toate zilele
Mocanu, Raluca Analiza titrimetrică : Note de curs, teste şi exerciţii, lucrări practice de laborator : (Curs fără frecvenţă)
Mîndra, Vicu Însemnări despre literatură şi teatru
  Dirigenţia : (Încercări, opinii, contribuţii)
Ghica, Vasile Un posibil manual de dirigenţie : Pentru elevii din clasele V-XII
Lustig, Oliver Dicţionar de lagăr
Damşa, Ioan Dirigenţia în sistemul muncii şcolare : Îndrumător metodic
Teodoreanu, Ionel Hotarul nestatornic
Lin, Henry B. Ce dezvăluie faţa ta : Secretele chinezeşti ale citirii feţelor
Negruzzi, Costache Fragmente istorice
France, Anatole Povestiri
Caragiale, Ion Luca Momente şi schiţe
Delavrancea, Barbu Ştefănescu Nuvele şi povestiri
Handoca, Mircea Pe urmele lui George Topîrceanu
London, Jack Valea lunii : Roman
Arghezi, Tudor Versuri
Drumeş, Mihail Invitaţia la vals : [Roman]
Teodoreanu, Ionel Uliţa copilăriei 1970
Alecsandri, Vasile Opere .- [Vol.] 9 : Corespondenţă : (1861 - 1870)
Cionca, Nina Ciprian Porumbescu : Album ilustrat comemorativ : 1883-1983
Alecsandri, Vasile Pasteluri şi alte poezii
Radu, Anca Taina fericirii : [Poveşti]
Chopin, Frédéric Muzica unei vieţi : Corespondenţă
  Cîntece pentru tineret : [Coruri mixte] : [Partitură] : Festivalul Naţional Cîntarea României
  Cântece patriotice şi revoluţionare .- [Vol. 2]
Nicolau, Edmond 100 de oameni de ştiinţă şi inventatori români 1987
Câmpan, Florica T. Vechi şi nou în matematică
Neagu, Fănuş Caii albi din oraşul Bucureşti
Cucu, Vasile S. Atlasul judeţelor din Republica Socialistă România
14 Făgurel Veluţa 06.11.13   Şcoala Ardeleană .- Vol. 1 8 96,00
  Şcoala Ardeleană .- Vol. 2
  Şcoala Ardeleană .- Vol. 3
  Iluminismul vol.1
  Iluminismul vol. 2
  Iluminismul vol. 3
  Literatura română veche : (1402-1647) .- Vol. 1
  Literatura română veche : (1402-1647) .- Vol. 2
15 Ilie Zanfir 19.11.13 Gorovei, Artur Datinele noastre la nuntă 34 436,00
  Europenizarea : Faţetele procesului
  [Vol.] 4 : Archeological Excavations from 2006-2007
  Documente huşene .- Vol. 2 : (1648-1880)
  Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" : Anul 2010
  Raport de activitate : 2010
  Raport de activitate privind managementul Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" : 2010
  Raport de activitate pe anul 2007
  Contractul colectiv de muncă al Bibliotecii "V.A. Urechia" Galaţi : 2008/2009
  Contractul colectiv de muncă al Bibliotecii "V.A. Urechia" Galaţi : 2009
  Contractul colectiv de muncă al Bibliotecii "V.A. Urechia" Galaţi : 2007/2008
  Raport de activitate al Bibliotecii "V.A. Urechia" pe anul 2008
  Program de activitate al Bibliotecii "V.A. Urechia" pe anul 2009
Ilie, Zanfir Raport de activitate pe anul 2008 privind performanţele manageriale ale Directorului Bibliotecii "V.A. Urechia" Prof. Ilie Zanfir
  Regulament de organizare şi funcţionare : Regulament intern
Ilie, Zanfir Raport de activitate pe trimestrul I 2008
Ilie, Zanfir Raport de activitate pentru perioada august-noiembrie 2008
  Proiect de management pentru postul de manager al Bibliotecii "V.A. Urechia" Galaţi, pe perioada 2010-2013
  Asigurarea calităţii : Pentru profilul tehnic
Cmeciu, Camelia-Mihaela Introducere în publicitate şi reclamă
  Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi : Instituţie Publică de Cultură de nivel european : Proiect de management
  Plan de management pe anul 2010
  Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi
  Management financiar pentru proiectele culturale din sectorul public
Ilie, Zanfir Cartea în "Aeroport"
Ilie, Zanfir Reflectarea fenomenelor literare în presa românească interbelică
Ilie, Zanfir Fenomenul literar-cultural reflectat în presa gălăţeană după 1990
Ilie, Zanfir Academicianul V.A. Urechia : Un model de dăruire pentru cauza eliberării naţionale şi a unirii Transilvaniei cu România
  Aportul Bibliotecii "V.A. Urechia" la comunicarea interbibliotecară din spaţiul public şi universitar, academic
Hristea Stănescu, Nichita Albumul unei prietenii
  Pagini alese din scriitorii români/1 Nr. 94-95
  Pagini alese din scriitorii români/1 Nr. 159
  Pagini alese din scriitorii români/1 Nr. 204
  Le carnet et les instants/1 (2009) No. 155
16 Georgescu Adrian 19.11.13 Georgescu, Adrian Anastasis 1 17,00
17 Găleşanu Dumitru 19.11.13 Găleşanu, Dumitru Însemnele materiei = Insegne della materia 8 256,00
18 Popa Vasile  19.11.13 Popa, Vasile V. Crâmpeie de viaţă 6 96,00
19 Citivenco Alexandru 19.11.13 Cvitenco, Alexandru Lacul Partidului 6 102,00
20 Marinescu Constantin 19.11.13   Pedagogia universitară : Clasic şi modern 1 28,00
21 Bălan Dorina 19.11.13   Europa : Ghid de termeni pentru o societate multiculturală = Guía de términos para una sociedad multicultural = Guia de termes per a una societat multicultural 2 24,00
Stancu, Aurel Agonie de sărbătoare : [Poeme] = Agonia festiva [Poemi] = Festive Agony : [Poems]
22 Codreanu Theodor 19.11.13   Lohanul/1 An VII (2013) nr. 3(27) 1 13,00
23 Serviciul de referinţe Biblioteca Judeţeană "V.A.Urechia" Galaţi 19.11.13   Secolul 21/1 (2010) nr. 1-11 13 199,00
  Revista română de istorie a cărţii/1 An II (2005) nr. 2
  Almanahul "Flacăra"/2 (1981) 
  Migrant în România/1 (2013) nr. 16
  Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti
Geantâc, Ion Slobozia Mare : Istorie, personalităţi, cultură
Plăcintă, Vasile Slobozia Mare : Prin fereastra istoriei : [Monografie]
Petrescu-Dîmboviţa, Mircea Amintirile unui arheolog
Munteanu, Ion Istoria veche a Stelnicii : Monografie
Niculică, Alis Junimea literară : (1904-1914; 1923-1939) : Bibliografie
  Interviurile "Bucovinei literare" 1990-2010
  Caietele anul Paul Celan 2010
24 Matei Valeriu     Pietre albe, pietre negre [CD] 1 10,00
TOTAL 205 2906,00

Utilizăm setul de caractere UTF-8