Anunțuri 2019

Proces verbal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul IA Proces verbal privind rezultatele la proba de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul IA Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul IA Proces verbal privind rezultatele obţinute la examenul de promovare în grade profesionale Proces verbal analiză dosare candidați în urma concursului pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul IA Anunț concurs economist IA, pe perioadă nedeterminată, 26 iunie 2019 Anunț „Examen pentru promovare în grade profesionale imediat următoare” (Bibliografie inclusă)
Perioada desfășurării 24-25 iunie 2019
Proces verbal cu rezultatele finale obținute de candidații care au participat la concursul pentru ocuparea postului vacant de mânuitor carte desfășurat în perioada 11-13.03.2019 Proces verbal privind rezultatele obținute de către candidați la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului vacant de mânuitor carte din perioada 13.03.2019 Proces verbal privind rezultatele obținute de candidați în urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de mânuitor carte din perioada 11.03.2019 Proces verbal analiză dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea postului de mânuitor carte Anunț CONCURS pentru ocuparea postului de mânuitor carte - studii medii/generale, pe perioadă nedeterminată. Anunț cu rezultatele finale obținute de candidați în urma concursului pentru ocuparea postului de muncitor (legător carte). Rezultate obținute în urma interviului la concursul pentru ocuparea postului de muncitor (legător carte) Rezultate obținute în urma probei practice la concursul pentru ocuparea postului de muncitor (legător carte) Proces verbal analiză dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea postului de muncitor (legător carte) Concurs pentru ocuparea postului muncitor (legător carte) - studii medii/generale

Cariere

Utilizăm setul de caractere UTF-8