Anunțuri 2021

Rezultatele finale obținute de candidații la examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Rezultatele obținute de candidați, proba scrisă la examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecari Studii Superioare de la gradul II la gradul I), perioada 22-24.12.2021 Centralizator cu rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la Concursul de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Centralizator cu rezultatele obținute de către candidații care au participat la Proba interviu a Concursului de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Centralizator cu rezultatele obținute la contestațiile depuse pentru Proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor vacante de Bibliotecar IA/II studii superioare Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II Analiza dosarelor candidaților pentru concursul de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II (Perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021) Rezultatele obținute la Examenul de promovare în grade profesionale imediat următoare (BS de la gr I la gr II IA) din data 20.09.2021 Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare (Perioada 20-22 septembrie 2021) Concurs de recrutare Bibliotecar Studii Superioare grad IA și Bibliotecar Studii Superioare grad II + Bibliografie + Fișe de post (Perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021) Rezultatele obținute de candidați în urma susținerii Examenului de promovare în grade profesionale imediat următoare (Bibliotecar Studii superioare de la gradul II la gradul I din data de 26.05.2021) Examen de promovare în grade profesionale imediat următoare - Bibliotecar studii superioare de la gradul II la gradul I + Bibliografie
(Perioada: 26-28.05.2021)

Cariere