Axis Libri Nr. 42 by Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi on Scribd


Lansată în luna noiembrie 2008, Revista „Axis Libri“ numără apariții în limba română și alternativ, începând cu nr .2, în limbile franceza și engleză.

Membră în APLER și ARPE, din 2009, este întâmpinată cu aprecieri elogioase din partea unor importante personalități culturale, între care și Radu Voinescu, membru al Juriului permanent al Asociației Scriitorilor din București: Cred foarte mult în așa numitele „reviste din provincie“ pentru că adeseori aceste publicații sînt purtătoare ale unei prospețimi culturale, ale unei imaginații debordante și ale orientării stenice către o varietate tematica de buna și fertilă inspirație. Îi doresc ... să devină... un loc privilegiat, în coloanele căreia și scriitorii consacrați și cei care își încearcă norocul în lumea literelor să se întâlnească într-un spirit al umanismului și al polemicii constructive. Cultura română are nevoie de acest spirit. Urarea adresata cu prilejul intrarii în APLER și-a găsit împlinirea cu fiecare nou număr al revistei. Ea are ca îndrumători un colectiv inimos de bibliotecari sau foști bibliotecari, dedicați atât meseriei, cât și promovării culturii. De la înființare componența redacției a variat, iar astăzi găsim următoarea echipa:
* * * * *
  • Director: -
  • Redactor-Şef: Letiția Buruiană
  • Redactor-Şef Adjunct: Mia Bararu
  • Secretar general de redacție: Valentina Oneț
  • Redactori: Virgil Guruianu, Camelia Toporaș
  • Tehnoredactare: Cătălina Ciomaga, Sorina Radu

Utilizăm setul de caractere UTF-8