Operator de date cu caracter personal Nr. 8258.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” este înregistrată, sub numărul 8258 din Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea de furnizare de informații și servicii pe care o desfășoară, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” colectează de la utilizatorii de servicii, date personale adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, întocmirea statisticii specifice Bibliotecii și corespondența cu utilizatorii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate inițial.

Imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor proprii Bibliotecii reprezintă de asemenea date cu caracter personal.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și a Regulamentul (UE) 2016/679, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiției în cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, conducerii Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”.

Pentru mai multe informații, plângeri ori sesizări vă puteți adresa:

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
BD. G-ral Gheorghe Magheru 28 - 30, sector 1, București,
Cod poștal 010336,
Telefon: +40.318.059.211,
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Utilizăm setul de caractere UTF-8