Inapoi

Septembrie

Nr. Crt Nume Data Autor Titlu Nr. ex. Valoare
1 Marinescu Constantin 01.09.14 Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Gânduri de frumuseți albe .- Vol. 1 224 3987
Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Gânduri de frumuseți albe .- Vol. 2
Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Gânduri de frumuseți albe .- Vol. 3
Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Gânduri de frumuseți albe .- Vol. 4
Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Gânduri de frumuseți albe .- Vol. 5
Tudor, Corneliu Vadim Îngerul rănit
Ferenț, Eduard Martirul iubirii lui Cristos
Zbuchea, Gheorghe Români în lume.- Vol. 1
Tudor, Corneliu Vadim Distihuri
Burlui, Vasile Instituții de cercetare științifică și personalități ale medicinei ieșene
Bejan, Vlad Refugiați basarabeni apostoli ai neamului românesc
Ghideanu, Tudor Filosofia criteriului și timpul funciar
Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului Lazăr-Leon Asachi în cultura română
Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române În slujba ortodoxiei românești, a năzuințelor de unitate națională și de afirmare a culturii române
Bejan, Vlad Românii din Bulgaria
Tomescu, Constantin N. Prietenul meu Visarion Puiu
Paleologu-Matta, Svetlana Existența poetică a lui Bacovia
Enea, Viorel Introducere în studiul statului și al dreptului
Batîr, Dumitru Treptele unui urcuș
  Fărâme dintr-o existență exemplară
Bobână, Gheorghe Antioh Cantemir
Agache, Catinca Literatura română din Voivodina
Popescu, Dumitru Hristos, Biserică, Societate
Murgu, Zaira Ecologie socială
Bejan, Vlad Pentru sănătatea mediului înconjurător
Murgu, Zaira Ecosociologie contemporană
  Problemele dezvoltării economiei de piață în statul de drept
Scripcaru, Gheorghe Criminologie clinică și relațională
Galin-Corini, Vlad-Vladimir Politici și strategii de mediu
Markoglou, Prodromos H. Versuri și proze
Macovei, Ion Explozia corupției
Ciocârlan, Vasile Constantin Exerciții de înțelepciune
Simon, Vasile Cântec la Porțile iubirii
Săraru, Dinu Ultimul țăran din Slătioara
Popa, Dumitru Răspunderea în dreptul internațional public
Fels, Laurent Constantin Frosin
Sadoveanu, Mihail Orhei și Soroca sau Drumuri basarabene
Dumbrăveanu, Andrei Mediul și Mass-media
Cibotaru, Viorel Jurnalistul între datorie și conflict
Mărginean, Ioan Modestia ca floare de leac
  Calitatea mediului
Bowersock, G.W. Iulian Apostatul
Moraru, Victor Mass Media din Republica Moldova
Lupu, Rodica Elena Autoportrait
Frosin, Constantin Ces masques de derrière la tête
Duda, René Gânduri răzlețe
Duculescu, Victor Diplomația secretă
Micle, Veronica Poezii
Talpeș, Ioan În umbra marelui Hidalgo.- Vol. 1
Zbuchea, Gheorghe Diaspora românească.- Vol. 1
Ciocârlan, Vasile Constantin Patimile înstrăinării zestrei românilor
Ciocârlan, Vasile Constantin Idealuri și dezamăgiri românești
ștefan, Vlad Confluențe
Mărgineanu, Ion Tristețea umblă dezbrăcată
  Grigore Tabacaru
  Republica Moldova
Butuc, Petre File de istorie modernă și contemporană, personalități emblematice ale istoriei și culturii românești
Bejan, Vlad Dincolo de neguri e patria mea
Ungureanu-Racoviță, Fănică A. Mănăstirea "Lacuri" de la Deleni-Hârlău
Guceac, Ion Dicționar : Drepturile omului pe înțelesul tuturor
Morin, Edgar Paradigma pierdută: natura umană
Diacon, Vasile George Popa
Calinic Botoșăneanul, episcop al Iașului Tanatologie și nemurire
Del Vecchio, Giorgio Lecții de filosofie juridică
Preval, Bell Scorpionul
Guareschi, Giovannino Don Camillo
Frăsilă, Petru De la om la om din culisele televiziunii
Muscalu, Ion La Princesse Dafina
  Epitropia "Sfântul Spiridon" Iași ^.- [Vol. 1]
Păunescu, Coriolan Promovarea evenimentului public
Bejan, Vlad Permanența Basarabiei românești
Potângă, Alexei Toate ale lumii curg
  Poetul ca Apostol  ^
Palmer, Tom G. Moralitatea capitalismului
  Ecosofia și perspectiva umană
Dabija, Nicolae Drumul spre biserică
Bejan, Vlad Personalități universitare ieșene din Basarabia
Amititeloaie, Alexandru Teoria generală a dreptului
Zamfirescu, Dan Istoria românilor
Bejan, Vlad Aromânii
Galin-Corini, Vlad Probleme ecologice contemporane în viziune politologică
Purcaru, Anca-Raluca Ipostaze ale adevărului în creația artistică
Pascaru, Ana Societatea contemporană între conflict și conciliere
Mănucă, Maria După vernisaj
  După 20 de ani de poezie
Calinic Botoșăneanul, episcop al Iașului Duminicile - Peceți ale Învierii
Murgu, Dumitru ștefan Probleme ecologice globale
Murgu, Dumitru ștefan Reflecții ecologice
Burghelea, Ioan Constituția României
Moraru, Victor Republica Moldova și Uniunea Europeană
Spătaru, Liliana Iubirile Indris.- [Vol. 2]
Enea, Viorel Introducere în studiul statului și al dreptului
Galin-Corini, V. Politici de mediu
Galin-Corini, V. Noțiuni de legislație
Iancu, Gheorghe Drepturile fundamentale și protecția mediului
  Un fecior demn al neamului Gheorghe Rusnac
Mehandjiev, Marin R. Thermodynamics of accumulation processes in the affected systems
Popa, Gheorghe Drept penal.- Partea I
Ionescu-Muscel, Petre Doctrina pozitivă penală
Diacon, Vasile Bucovina în secolul XX
  Clipe de viață
Saizu, Ioan Modernizarea României contemporane
   100 români ai Marii Uniri .- Vol. 3
Iorgulescu, Vasile Le sud-est européen entre byzance et occident aux X-e - XIV - siècles
Olaru-Nenati, Lucia Academia Noedului – 150
Crăciun, Victor Lucian Blaga - diplomatul = Die dimension der diplomatischen tätigkeit von Lucian Blaga
Corneanu, Nicolae, mitropolit al Banatului Biserica românească din nord-vestul țării în timpul prigoanei horthyste
Teodosiu, Lucian O zi din viața mea
Anikin, Vladimir Republica Moldova
  Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăți cu Uniunea Europeană
  Ghid de bune practici în promovarea dialogului social
  Procese de stratificare socială în Republica Moldova
  Românii în dezbaterile congresului secuiesc din 1902
Armani, Marius Cuvântul
  The European Option of the Republic of Moldova
Calinic Botoșăneanul, episcop al Iașului Sfinții - Mlădițe din Hristos
  Conferința practico-științifică internațională a studenților, doctoranzilor și tinerilor savanți
Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filatelia și cartofilia universală
  The Republic of Moldova on the path of
Calinic Botoșăneanul, episcop al Iașului Predici la înmormântări
Chiscop, Liviu Grigore Tabacaru
   Românii în istoria universală .- [Vol.] 3 [Partea] 1
  Basarabia
Cimpoi, Mihai Mihai Eminescu
  Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova la etapa actuală
  Probleme actuale ale științelor socio-umane în condițiile integrării europene
Crăciun, Victor Drumul romanilor
Crăciun, Victor ștefan cel Mare și Sfânt
Crăciun, Victor Nicolae Iorga
Ghideanu, Tudor Autocefalie
  Pașcani
Loghin, Aurel Curs de istoria contemporană a României .- Vol. 2
Mustață, Gheorghe 75 - vârsta mărturisirii
Crăciun, Victor Conceptul de românitate
Crăciun, Victor România și integrarea în Uniunea Europeană
Ghișa, Vasile V. Restructurarea și dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Federația Rusă
Iețcu, ioan Cristale de Bucovina
  Armonii întrerupte
Eminescu, Mihai Poezii = Poems
Crăciun, Victor Portretul - Autoportret
Crăciun, Victor Columna  = Colonna
Enea, Viorel Elemente de sociologie și filozofie juridică
Tabacaru, Grigore Istoria pedagogiei românești
   Paradigmele istoriei.- Vol. 1
Smochină, Nichita Memorii
   100 români ai Marii Uniri .- Vol. 1
Tudor, Corneliu Vadim Aforisme Aforisme  
  Natura rezervației "Plaiul fagului"
Giurgiu, Dorin Dicționarul personalităților unirii
  Sărbătoriții din cetate
Tighici-Iacomi, Flori Rodica Valori ale spiritului bujorean
De Bertha, A. Magyars et roumains
Zamfirescu, Neculai Logica cercetării criminale
Leoveanu-Niță, Veronica Lexicon istoric și de arhaisme
Carrol, Jill B. Dialogul civilizațiilor
Crăciun, Victor Estesisul teologal brâncușian
Diacon, Vasile Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc și faptele sale
Tudor, Corneliu Vadim Cartea de aur
Crăciun, Victor Brâncuși
  Statul de drept și problemele minorităților naționale
Agrigoroaiei, Ion Basarabia în acte diplomatice
Cotrău, Marțian Otrava și viața
Popa, Dumitru Drept comunitar european
Platon, Gheorghe Românii în veacul construcției naționale
  Fațetele unui proces ^
șandru, Florin   Zodia Basarabiei și Bucovinei de Nord sub Mareșalul Ion Antonescu.- Vol. 1
  Durerea de a fi român
Bejan, Vlad Românii din Ucraina
  Aspecte juridice ale societății civile
Marinescu, Gheorghe Drept civil
Nucă, Sergiu Drumul unirii
Barbu Vasile Catapetesme regăsite în sângerarea cuvintelor
Scobioală, Aurel Ulciorul cu pataranii
Brigode, Gérard de L'architecture scolaire
Filip, Teodora Ileana Toracul în poezie
Ciucă, Valeriu Repere teoretice în sociologia juridică generală
Costachi, Gheorghe Probleme ale proprietății asupra pământului în Republica Moldova
Ciochină-Barbu, Ioan Sistemul asigurărilor pentru șomaj...
Botez, C. Uzina mecanică material rulant Pașcani
Dorst, Jean Les oiseaux ne sont pas tombés du ciel
Mircioiu, Crișan Theodor Billroth și chirurgia
Marinescu, Constantin Gheorghe Ecologizarea conștiinței un imperativ al societății contemporane
Tănase, Elena Istorie și morală la Nicolae Bălcescu
țene, Ionuț Cronici de istorie românească
Jakotă, Mihail Vasile Drept roman
Galin-Corini, V. Concepția de proiectare și exploatare a amenajărilor de irigații în noile condiții de proprietate din România
  Institutul de Medicină și Farmacie din Iași
Păunescu, Adrian Vagabonzi pe plaiul mioritic
Iftime, Elena Noțiuni introductive în studiul dreptului
Amititeloaie, Alexandru Abuzul de putere și arbitrariul politic
Marinescu, Constantin Gheorghe Politologie
  Mareșalii României ^
Stătescu, Florian Elemente ale complexului ecologic din sol
  Oliver Cromwell
Bolovan, Ioan Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX
Rusu, Pintilie Adevăruri economice ignorate în perioada de tranziție
Coman Bosica, Suzana Cauzele impresionabilității muzicale
Radu, Constantin Gh. Todirești-Vaslui
Vladcovschi, Petru   Contribuții la istoricul dezvoltării învățământului din județul Iași.- Partea I
Ioniță, Mircea Une grammaire des mots outils
șaradici, Lucian V. Reflecții economice și filosofice
Giussani, Luigi Riscul educativ
Cloșcă, Constantin Iașul
Marinescu, Constantin Gheorghe Diplomația României și Tratatul de la Trianon
Bazilevici, C. V.   Istoria U.R.S.S..- Vol. 3
Popescu, Mihail Catagrafia locuitorilor și a venitului din Județul Brăila în 1828
  Expunerea situațiunei Județului Brăila prezentată Consiliului Județean în Sesiunea Ordinară de la 15 octombrie 1913 de domnul prefect al județului
Mitrea, Ioan Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna
Mihai, Niculae I.   Management.- Vol. 1
Dumitru, Valeriu Vasile Băncilă și educația religioasă
Costăchescu, Neculai Jurnal de front (1916-1917)
  Probleme de ginecologie ^
Lungu, I.   Semeiologie și propedeutică medicală.- Vol. 1
Lungu, I. Semeiologie și propedeutică medicală .- Vol. 4
Ionescu, Vlaicu Brâncuși și transcendența obiectivă
  Războiul din Golf
Ignat, Ion Economie mondială
Bejan, Vlad Ecologie umană
Ufer, Joachim Hormonothérapie en gynécologie
  Reforma în sfera științei și inovării
2 Oneț Valentina 01.09.14 șleahtițchi, Maria Cvartet pentru o voce și toate cuvintele    
Calamanciuc, Gheorghe Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit 43 587
Nursi, Said Din Operele complete Risale-i Nur
Trif Pleșa, Ion Poezii
  The Pact Molotov-Ribbentrop and its consequences for Bessarabia
Endre, Dánielisz Monografia municipiului Salonta în date
  The Pact Molotov-Ribbentrop and its consequences for Bessarabia
Giurgiu, Victoria Muzeul de istorie și etnografie Tg. Bujor (1976-2011)
  Iulius Popa
Ciobanu-țurcanu Viorica Pacea interetnică
Strat, Rareș Micii mei talibani
șleahtițchi, Mihai Eseu asupra reprezentării puterii
Păunescu, Coriolan Aleargă cu mine
Hepp, Laura Miezul meu
Andronic, Lucreția Nu mai știu când și unde
Cristian, Vasile Lumea extraeuropeană în epoca modernă
Nyssen, Wilhelm Pămînt cîntînd în imagini
  Sibiu-Hermannstadt în scrisori sentimentale
Ormesson, Jean d' Une fête en larmes
Secară, A. G.  Scriitori gălățeni pe înțelesul tuturor.- Vol. 1
  Cuvinte noi pe Domnească
Stoica, Corneliu Interferențe
Sân-Petru, Paul Empatii
  Lucian Blaga în amintirile contemporanilor
Ciupercă, Livia Teodor Al. Munteanu
  Despărțământul central Astra-Brașov
Banța, Eugen Alchimia durerii
Tofan, Mircea Poem despre nevroză
Golub, Valentin Susleni
  De la Pronunciament la Memorandum
  Deținători ai titlului de Doctor Honoris Causa
  Diplomația europeană și mișcarea memorandistă
  Unirea Principatelor Române
  The Capital of Cultures
  Tehnologii educaționale moderne.- [Vol.] 5
Golub, Valentin Jorile
Vosganian, Varujan Jurnal de front
3 Toc Sorin 01.09.14   Norocul din palmă 77 1503
Bazin, Hervé Vipera sugrumată
Rogoz Stratulat, Mariana Ochii din cuvinte
Rogoz Stratulat, Mariana Foc și apă
Rogoz Stratulat, Mariana Mozaic în Alb și Negru
Porfirie Uspenski, episcop Spovedania unui păcătos
Prémont, Rose-Marie de Desenul : Ghid practic
Rădulescu, Emil Cancerul mamar și stilul de viață
Hensley, Dennis E. Puterea atitudinii pozitive
Siluan Athonitul, sfânt Între iadul deznădejdii și iadul smereniei
Cury, Augusto Minți sclipitoare, minți antrenate
Riske, Kris Brandt Horoscop 2012
Deshimaru, Taisen Zen adevărat
Loyd, Alexander Codul vindecării
Savatie Baștovoi, ieromonah Audiență la un demon mut
  Învățătura Sfinților Părinți despre boală
Anca, Petre Povești cu final meritat
Laurie, Hugh Traficantul de arme
Savin, Virgil Dealuri ghindăuane
Stibal, Vian na Terapia Teta
Conrad, Joseph țărmul refugiului
Amen, Daniel G. Schimbă-ți mintea ca să te vindeci de tulburările emoționale
Robbinson, Mel Viața nu e mereu roz
Osho Amintiri dintr-o copilărie de aur
Ioachim Pârvulescu, arhim. Sfânta taină a Spovedaniei pe înțelesul tuturor
Rogoz Stratulat, Mariana Ireal
Cury, Augusto Copii străluciți, elevi fascinați
Dunbar, Robin De câți prieteni ai nevoie?
Edwards, Gill Viața e un dar
Ford, Arielle Secretul sufletului pereche
Stibal, Vianna Theta Healing
Inochentie al Penzei, Sfânt Viața care duce la Cer
Leibling, Mike Cum să lucrezi cu dușmanii
Ginott, Haim G. Între părinte și copil
Spiridonos Logothetis, arhimandrit Deprimarea și tămăduirea ei
Damaschin Grigoriatul, monah Părinți athoniți pe care i-am cunoscut
Bozaru, Dan Alimentația în practica Yoga
O'Connor, Joseph Manual de programare neuro-lingvistică
Allen, Woody Apărarea invocă nebunia
Peale, Norman Vincent Forța gândirii pozitive
Braconnier, Alain Cum să fii o mamă bună pentru fiul tău
Cury, Augusto Părinți străluciți, profesori fascinanți
Bettger, Frank Cum am devenit expert în vânzări
Fox, Frances Secretele matricei
Bosrock, Mary Murray Maniere și obiceiuri europene de business
Chopra, Deepak Cele șapte legi spirituale pentru părinți
Haddou, Marie Cum să-ți întărești încrederea în tine
Conway, Rana Fără mofturi la masă!
Holford, Patrick Spune nu cancerului
Thrash, Agatha M. Diabetul și sindromul hipoglicemic
Cave, Nick și a văzut asina pe înger
Holford, Patrick Detoxifierea ficatului în 9 zile
Chapman, Gary Cele cinci limbaje ale scuzelor
Hicks, Esther Cere și ți se va da
Harra, Carmen Karma de fiecare zi
Hicks, Esther Relațiile și legea atracției
Cava, Roberta Comunicarea cu oameni dificili
Thorton, Betty Cele 14 chei ale fericirii
Gheorghiță, Niculina Bucuria de a trăi fără mască
Davies, Rodney Ce ne dezvăluie fața
Thrash, Agatha M. Diabetul și sindromul hipoglicemic
Ziglar, Zig Dincolo de vârf
Seligman, Martin E. P. Ce putem și ce nu putem schimba
Anca, Petre Nu există boală incurabilă!
Roberts, Paul Sfârșitul petrolului
Covey, Stephen R. Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace
  Geografia continentelor ^
Hawkins, David R. Adevăr versus falsitate
Goleman, Daniel Inteligența emoțională
Pripoaie, Rodica Tratat de statistică
Mucherjee, Siddhartha Împăratul tuturor bolilor
Littauer, Florence Personalitate Plus
  Factori de risc în cancer
Vasile, Teodor Cancerul
Nemetzi, Cornel Ultimul curier ilegal
Schröder, Jörg-Peter Managementul stresului
4 Asociația Centrul de Cercetare și documentare “ștefan Petică” 08.09.14 ștefan cel Mare, domn al Moldovei Analele Putnei/1 ( IX (2013) nr. 1 ) 7 121
ștefan cel Mare, domn al Moldovei Analele Putnei/2 ( IX (2013) nr. 1 )
ștefan cel Mare, domn al Moldovei Analele Putnei/1 ( IX (2013) nr. 2 )
ștefan cel Mare, domn al Moldovei Analele Putnei/2 ( IX (2013) nr. 2 )
Pușcașu, Voica Maria Mănăstirea Dobrovățului
  Cuvinte către tineri/1 ( (2014) nr. VII )
5 S.C. Multicart S.R.L. 08.09.14 Cosma, Viorel  Muzicieni din România.- Vol. 8 : (P-S) 2 56
Cosma, Viorel Muzicieni din România Vol. 9
6 Asăvoaie Traian 08.09.14 Popescu, Ion Manual pentru operatorii din centralele termice 2 30
  Probleme globale ale omenirii ^
7 Editura Tracus Arte 08.09.14 Găleșanu, Dumitru Addéndum 3 93
8 Editura Axis Libri 08.09.14 Cilincă, Victor Quermessa ori Mirodeniile minții 9 270
9     Codreanu, Theodor Caragiale 2 92
Codreanu, Theodor Eminescu incorect politic
10 Nestorescu Silvia 08.09.14   Ghidul bibliotecilor publice din România 5 75
11 Ilie Zanfir 08.09.14 Bahna, Mioara Aventura lecturii 36 686
Craiu, Violeta Versuri rătăcite în Balta Brăilei
Ciura, Elena-Valeria Debut întârziat
Bendou, Mariana Manifestarea cultural-artistică a copiilor în folclorul românesc
Albu, Liliana Eminescu
Marcu, Emilian Tobele mute
Grosu, Rodica Flori de alean și dor
Balaban, Valentina Pe-o clipocire...
Ciura, Elena-Valeria Exerciții de dor
Adamescu, Cezarina Sufletul dumnezeirii
  Antologie literară de la Dunărea de Jos
Bujeniță, Mihai Ping-pong cu mingea de cârpă
Zaborilă, Mihai Pledoarie sentimentală enesciană
Malciu, Marian Tainicele cărări ale iubirii
Bujeniță, Mihai Bântuind prin paradis
Malciu, Marian Celei ce nu mai este
Bahna, Mioara Aventura lecturii
Olaru-Nenati, Lucia Eminescu
Bahna, Mioara Aventura lecturii
  Oameni în memoria Galațiului^
Albu, Liliana Sărută-mi buzele
Malciu, Marian Captiv pe tărâmul copilăriei
Malciu, Marian Culese din instanțe
Petrov, Olina Trandafirul de o vară
Marcean, Carmen Antoaneta Cuvinte din clepsidră
Crăciun, Vera Pe valuri de albastru
Rogoz Stratulat, Mariana Foc și apă
Bujeniță, Mihai Conspirații de apartament
Bujeniță, Mihai Căzuți din cer
Bujeniță, Mihai Diamantele de cretă
Ciura, Elena-Valeria Poezii pentru cei mici, mămici, tătici și bunici
12 Căsatăian Doru 08.09.14 șestov, Lev Extazele lui Plotin 4 30
Stăureanu, M. Dicționar român-latin
Berdiaev, Nikolai Aleksandrovici Spirit și libertate
Chenu, M. D. Toma d'Aquino și teologia
13 Cernei Cristina 08.09.14 Stere, Constantin   Opere.- [Vol.] 1 7 392
Stere, Constantin Opere.- [Vol.] 2
Pop, Ioan-Aurel Istoria românilor
Georgescu, Cristian Baze de date relaționale și multidimensionale
Georgescu, Cristian Modelarea relațională
  Enciclopedia limbii române
14 Alexandru Damian 22.09.14 Stowe, Harriet Beecher Coliba unchiului Tom.- [Vol.] 1 13 70
Stowe, Harriet Beecher Coliba unchiului Tom.- [Vol.] 2
Ibrăileanu, Garabet Adela ; Privind viața ; Amintiri din copilărie și adolescență
   Povești nemuritoare [Vol.] 7
   Povești nemuritoare .- [Vol.] 8
   Povești nemuritoare .- [Vol.] 9
   Povești nemuritoare .- Vol. 27
  Basme populare românești .- vol. 1
  Basme populare românești .-Vol. 2
Vergilius Maro, Publius Eneida
Du Maurier, Daphne Verișoara mea Rachel
Maugham, William Somerset Vacanță de Crăciun
Galin, Ludmila Yoga pe înțelesul tuturor
15 Tanasă Ioan 22.09.14 Tanasă, Ioan Iertați-mă 5 48
Tanasă, Ioan Cine sunt? De ce nu știu, de ce nu pot, de ce nu fac?
16 Editura Axis libri 22.09.14 Debita, Gabriela Fondul Cantacuzino al Bibliotecii Județene "V.A. Urechia".-Vol. 2 8 360
17 Editura Tritonic 22.09.14 Ionescu, Ana Maria Pe cine nu lași să moară... 6 104
  Gender and discourse in organizations
Salem, H. Iubita detectivului
18 Valentin Lupescu 22.09.14 Amila, Jean Luna la Omaha 13 79
Chase, James Hadley Moarte de calibrul 45
Chase, James Hadley Pumnalul cu diamante
Chase, James Hadley Am lumea în buzunar
Chase, James Hadley Nici o orhidee pentru Miss Blandish
Chase, James Hadley Coșmarul
Chase, James Hadley Mai bine sărac
Chase, James Hadley Un hippie pe autostradă
Wernic, Wieslaw șeriful din Fort Benton
Chase, James Hadley Fă-mi plăcerea și crapă!
Chase, James Hadley O adunătură de lichele
Chase, James Hadley Am lumea în buzunar
Ciugudean, M. Proiectarea unor circuite electronice
19 Mihaela Matei 22.09.14   Dictionnaire Poche 2010 3 73
Vianu, Tudor Arta prozatorilor români
Coșbuc, George Poezii .- vol. 2
20 Stoica Genarino 22.09.14 Lye, Keith Pământul 9 152
Morgan, Nina Marea
Reseigh, Barbara știința
Twain, Mark Tom Sawyer detectiv și Tom Sawyer în străinătate
Ispirescu, Petre Greuceanu și alte povestiri
Rebreanu, Liviu Gorila
Brătescu-Voinești, Ioan Alexandru Nuvele și povestiri
  Gramatica limbii române vol. 1
  Gramatica limbii române vol. 2
21 Ignatie Grecu 22.09.14 Grecu, Ignatie Cântecul păsării pe acoperiș 3 31
Grecu, Ignatie Steaua mângâierii
Grecu, Ignatie Altă înserare
22 Lucian Pietroia 22.09.14 Petroaia, Lucian Liturghierul, tezaur de cultură și spiritualitate ortodoxă 1 68
23 Editura Axis Libri 22.09.14   Ocolul Pământului în 80 de schițe umoristice 9 243
24 Editura Universității Transilvania 22.09.14   Products' conceptual design = Designul conceptual al produselor ^ 2 58
25 Elena popescu 22.09.14   Omul, matematicianul, mentorul Nicolae Popescu 3 114
26 Editura Phoebus   Fărcășanu, Ioan 101 epigrame 1 8
27 Editura Pax Aura Mundi 22.09.14 Căpruciu, Dan Pelegrin prin viața mea 1 12
28 Cristian Trofimov 22.09.14 Praisler, Michaela On modernism, postmodernism and the novel 5 38
Eco, Umberto   Pendulul lui Foucault.- Vol. 1
Eco, Umberto  Pendulul lui Foucault.- Vol. 2
Bianchin, Helen Magia deșertului
Dachin, Gh. Povara dragostei
29 Ceripac Ana-Maria 22.09.14 Hastings, Brooke Ziarista romantică 9 54
Jordan, Penny Regula jocului
Bramsch, Joan Vraja unei clipe
Steele, Jessica Farmecul unui sărut
Hampson, Anne Răpirea
Palmer, Diana Floarea pasiunii
Steele, Jessica Cred în tine
Faulkner, Mary Un străin primăvara
Lamb, Charlotte Dorința
30 Valeriu Popovici 22.09.14 Gheorghe, Gabriel Studii de cultură și civilizație românească .- [Vol.] 1 2 32
Gheorghe, Gabriel Studii de cultură și civilizație românească .- Vol. 2
31 Geramino Stoica 22.09.14 țugui, Ion șapte ani apocaliptici 5 52
  Matematică ^
  Matematică ^
Ariniș, Ioana Teste de biologie
țaran, Nicolae Un secol de electricitate în Județul Galați
32 Editura Oscar Print 22.09.14   Culegere de acte normative din domeniul drogurilor ^ 2 60
33 Alexandru Pruneș 22.09.14 Ilie, ștefan Probleme de chimie 3 45
  Textul literar și textul nonliterar  ^
Stoleru, Cecilia O sută de comentarii literare
34 Anonim 22.09.14 Gordon, Roderick   Tunele.- [Vol.] 2 2 80
Gordon, Roderick   Tunele.- [Vol.] 3
35 Andone Carmen 23.09.14 Christie, Agatha Iarba morții 54 635
Freud, Sigmund Trei eseuri asupra teoriei sexualității
Fleming, Ian Trăiește și lasă-i pe ceilalți să moară
Preda, Marin Cel mai iubit dintre pămînteni .- Vol. 1
Preda, Marin Cel mai iubit dintre pămînteni .- Vol. 2
Preda, Marin Cel mai iubit dintre pămînteni .- Vol. 3
Grigorescu, Dan Istoria artei americane
  Scurt tratat de istoria Chinei
Ockrent, Christine Consilier de taină al puterii
Tindall, George Brown America.- Vol. 1
Tindall, George Brown America.- Vol. 2
Tindall, George Brown America.- Vol. 3
Marian, Barbu Dicționar de citate și locuțiuni străine
Smeu, Georgeta Dicționar de istoria românilor
Weigall, Arthur Istoria Egiptului antic
Montanelli, Indro Istoria grecilor
Defoe, Daniel Robinson Crusoe
  Dicționar bancar și de asigurări
Opriș, Tudor Aceste uimitoare plante
Delavrancea, Barbu ștefănescu Teatru
  Cruciadele ^
Verne, Jules Căpitan la cincisprezece ani
Scrivner, Jane Dezintoxicați-vă mintea
Christie, Agatha Oglinda mortului  1991
   O antologie a dramaturgiei românești.- Vol. 1
Sadoveanu, Mihail Povestiri
șarambei, Iohanna 99 personalități ale lumii antice
Preda, Marin  Moromeții .- Vol. 1
Dickens, Charles Aventurile lui Oliver Twist
Coșbuc, George   Poezii.- vol. 1
Călinescu, George Enigma Otiliei
Tolstoi, Lev Nikolaevici Învierea
Barbu, Eugen Groapa
Drumeș, Mihail Scrisoarea de dragoste
Negruzzi, Costache Păcatele tinerețelor 1977
Rebreanu, Liviu Ion
Sadoveanu, Mihail Hanu Ancuței. Baltagul
Slavici, Ioan Mara
Wehr, Gerhard C.G. Jung
  Constituția României
Teodoreanu, Ionel Ulița copilăriei
Marinescu, Aurelia Anastasia Codul bunelor maniere astăzi
Hogaș, Calistrat În munții Neamțului
Posea, Grigore Relieful României
Turcu, Fulvia Limba engleză pentru întreprinzători și oameni de afaceri .- [Vol.] 1
Turcu, Fulvia Limba engleză pentru întreprinzători și oameni de afaceri .- Vol. 2
Corciovescu, Cristina Dicționar de cinema
Ghinea, Dan Enciclopedia geografică a României .- Vol. 2 : (H-P)
Constantinescu, Viorica S. Dicționar de personaje biblice și reprezentarea lor în
Paidos, Constantin   Gramatica limbii engleze.- Vol. 1
  Dicționar de termeni juridici uzuali
Ioniță, Ion Evaluarea organizațiilor
Sadoveanu, Mihail Cântecul amintirii
Vianu, Lidia English with a KeyÍ Engleza cu cheie
36 M. Hanganu   Renier, Elizabeth Alt mod de viață 43 294
Prole, Lozania Altarul dragostei
Kent, Pamela Dragoste și șantaj
Cristy, Ann Din trecutul torid
Fitzcharles, Mara Bărbatul cu două fețe
Gayle, Susan Fata în albastru
Andrews, Barbara Promisiuni furate
Lewis, Sandra Ochii vulturului
Diamond, Kelly Cercul divin
Kehler, Marga Final fericit
North, Jessica Pasiune nestinsă
Drake, Emma Blestemul aurului
Marlow, Edwina Dacă asta e dragoste
Alexe, Valeria Secretele frumuseții
Kazantzakis, Nikos  Hristos răstignit a doua oară.- Vol. 1
Kazantzakis, Nikos Hristos răstignit a doua oară .- Vol. 2
Gann, Ernest K. Magistratul
Gage, Elizabeth Destine imprevizibile .- Vol. 1
Cartland, Barbara Lecții de dragoste
Michels, Roberta Tărâmul fermecat
Jordan, Penny Un moment de rătăcire
Barker, Becky Dragoste nebună
Bagwell, Stella Aisbergul
Salinger, Nelly Nu fugi de mine
Jordan, Marilyn Iubește sau lasă
Cartland, Barbara   Visul lăuntric.- Vol. 1
Cartland, Barbara   Visul lăuntric.- Vol. 2
Roberts, Nora Bogății ascunse
Michael, Judith Lozul cel mare
Gould, Judith Destine
Morlova, Nicușor Sfântul Nectarie Taumaturgul
Rutland, Eva La prima vedere
Cartland, Barbara Dezamăgire
Steel, Danielle Imagine în oglindă
Steel, Danielle Casa Thurston
Adler, Elizabeth Léonie
Gould, Judith Niciodată prea bogat
Holland, Sheila Atât de aproape...
Powell, Cynthia Planul de rezervă
Gordon, Victoria Lumina ochilor tăi
Brooks, Nicole Secretul doctorului
Hale, Arlene Parfum de iasomie
Moore, Candy Minunile dragostei
37 Anonim 24.09.14 Sadoveanu, Mihail Hanu Ancuței 19 202
   Povești nemuritoare .- [Vol.] 35
Miclău, Paul Avez-vous dit francophonie?
Henderson, Lauren Rochia neagră de latex
Henderson, Lauren Femeie - Albă - Moartă
Daudet, Alphonse Tartarin din Tarascon
  Povești populare
Verne, Jules Copiii căpitanului Grant
Lamb, Charles Povestiri după piesele lui Shakespeare
De Amicis, Edmondo Cuore, inimă de copil
Grimm, Jacob Povești
Burnett, Frances Eliza Hodgson Micul Lord
Andersen, Hans Christian Povești
Carmen Sylva Poveștile Peleșului
Knight, Eric Lassie se întoarce acasă
Kipling, Rudyard Povești
Dicu, Aretia Geneză și istorie în creația românească
Bürger, Gottfried August Uimitoarele călătorii și aventuri, pe uscat și pe apă, ale baronului von Münchhausen așa cum obișnuia să le povestească el însuși la un pahar de vin, prietenilor săi
38 Hanganu M. 24.09.14 Meredith, Mary Insula Tobei de Aur 317 2200
Fisher, Caroline Călătorie în Africa
Lloyd, Frances Camionul lui Mac
Austen, Jane Emma
Austen, Jane Mîndrie și prejudecată
Brooks, Nicole Adiere de vară
Mather, Anne Intriganta
Munn, Vella Romantic și liber
Sheldon, Sidney Stăpînă pe situație
Metalious, Grace Întoarcerea la Peyton Place
Steel, Danielle A doua iubire
Hailey, Arthur știrile de seară
Finding, Rachel Aproape de îngeri
McGreen, Bianca Speranțe împlinite
Moore, Candy Sărutul recompensă
Woods, Jane Căsuța de pe deal
Doyle, Susan Dragoste și fidelitate
Ure, Jean Zori de zi
Riley, Eugenia Fiica pastorului
Adams, Melodie Vară indiană
Fairfax, Lynn În căutarea sufletului pereche
Weston, Sophie O noapte în brațele tale
Dye, Suzanne Vinovată în dragoste
Berg, Charlotte Foc mistuitor
Keene, Sandy Secrete din trecut
Ketcham,Dale Singur în deșert
Valery, Claire Discul de aur
Cottrell, Caroline Atingere de mătase
Nevins, Kate Fidelitate și recunoștință
Paddington, Shane Adevărata libertate
Sellers, Catherine Trăiește pentru mine
Jenkins, Ellen Amintiri de neșters
Maddockx, Margaret La țărmul mării
Hill, Patricia Sian
Allyn, Rose Misteriosul înger păzitor
Harper, Madeline Cer întunecat de noiembrie
Brookes, Beth Dorință sălbatică
Ross, Kathryn Împăcarea
Harper, Madeline Comoara din Kavos
Wolinski, Maryse Fiica oceanului
Winspear, Violet Rugăciune de dragoste
Scarbrough, Jan Cele mai bune intenții
Way, Margaret Mândria Josephinei
Hammond, Rosemary Bărbatul abandonat
Rich, Mary Lou Arca Norei
Johnson, Susan Jocul de puzzle
Woods, Eleanor Leagănul iubirii
Steel, Danielle Sub semnul onoarei
Leigh, Victoria Mama lui Harry
Simons, Paullina Dincolo de pasiune
Saunders, Jean Călătorie în Franța
Pearson, Mary Întâlnire cu răzbunarea
Smith, Karen Rose Crăciun în Spania
Wilder, Quinn Anunț matrimonial
Dyer, Lois Faye Îngerul lui Jake
McCusker, Penny Un bărbat greu de înțeles
Roy, Amanda Răpită de un țigan
Olney, Patricia Dureri trecute
Davis, Mildred Bărbatul din roman
Dille, Mary Lynn Iubire din trecut
Hudson, Linda Meseria de actriță
Steel, Danielle Daddy : Roman
Cartland, Barbara Pentru totdeauna
Gould, Judith Orgolii
Case, Jacqueline Ce poate face dragostea
Cook, S. A. Soț și soție
Owen, Ruth Floarea de lotus
Allyn, Rose Căsătorie cu efect întârziat
Clark, Marsha Rămâi, dragostea mea
Osborne,Penny Albastru caraibian
Way, Margaret Este nevoie de consolare?
Prescott, Laureen Bărbatul fără chip
Hammond, Rosemary Promisiunile paradisului
Graves, Trish Cel mai frumos cadou
Marlow, Edwina Iubita milionarului
Ponsonby,Diana Frumoasa Veneție
Harper, Madeline La doi pași de soare
Norton, Bess Adiere de primăvară
Donnell, Jo Călărețul singuratic
Dixon, Debra Un sărut furat
Lawrence, Terry Iubitul din umbră
Sheldon, Sidney Îngeri cu suflete murdare
Sheldon, Sidney Străinul din oglindă
Donald, Robyn Paradisul pierdut
Sheldon, Sidney Chipul fără mască
Cartland, Barbara Dragoste târzie
Adler, Elizabeth Indiscreții
Martin, Nancy Misterul Finnegan
Staff, Adrienne Vrăjiți
Ludlum, Robert Identitatea lui Bourne
Steel, Danielle Substituirea
Garwood, Julie Castele
Whitney, Jamisan Călătorie în doi
Falconer, Colin Harem
Sheldon, Sidney Dimineața, la prînz și seara
Lord, Shirley Magnații parfumurilor însîngerate
Ludlum, Robert Supremația lui Bourne
Deveraux, Jude Dulcea mincinoasă
Gould, Judith  Păcate .- [Vol.] 1
Gould, Judith   Păcate.- [Vol.] 2
Gould, Judith   Fascinație.- Vol. 1
Gould, Judith   Fascinație.- Vol. 2
Essex, Mary Îndoieli și neliniști
Josephson, Ann Păcatele străbunilor
Dean, Ann Thomson Rătăciți în munți
Baker, Jill Pădurea de portocali
Wade, Joyce Amenințarea trecutului
Cartland, Barbara Aventurierul
Lewis, Susan Dansează cât mai poți
Galsworthy, John Dragoste neîmplinită
Victor, Barbara Vieți rătăcite
Weston, Sophie Doctorul Sven
Dostoievski, Fiodor Mihailovici Prințul Valkovski
Ludlum, Robert ținutul magic
Steel, Danielle Crini de foc
Steel, Danielle Despărțirea de trecut
Whitney, Phyllis A. Fantoma albă din Kyoto
Deveraux, Jude Invitația
Cartland, Barbara Pericol pe Nil
Ludlum, Robert Documentul Matlock
Cartland, Barbara Dragoste interzisă
Gage, Elizabeth Lovitură de maestru
McMinn, Suzanne Durerea unei iubiri
Brown, Marcia Bărbatul irezistibil
Barlette, Danielle Cutia din lemn de trandafir
Bright, Laurey După șapte ani
Diamond, Kelly Vis de adolescentă
North, Jessica Vacanță în Mauritius
Ranger, Jenny Moșia arborilor de piper
Deveraux, Jude Îngerul de catifea
Eliade, Mircea Maitreyi ; Nuntă în cer
Barrett, Julia Din nou la Pemberley
Preston, Fayrene Carnavalul dragostei
Oldfield, Elizabeth Destinat să deranjeze
Sheldon, Sidney Moștenire blestemată
Andrews, Cathy Bărbatul din Tripoli
Moore, Fiona Castelul dintre stejari
Lewty, Monica Un chiriaș ciudat
Dobson, Alyssa Ironia sorții
Wallace, Jane Foc înălțător
Mallory, Kim Totul sau nimic
Phillips, Sharon Abisul
Conrad, Helen Călcâiul lui Ahile
Belair, Katy Iubire izbăvitoare
Laurence, Anne Capcana cenusăresei
Muskett, Netta Casa de la stăvilar
West, Pat Mireasa potrivită
Meyrick, Polly Moștenitorul necunoscut
Wayne, Lucy O moștenire ciudată
Rung, Kathy Suflet pereche
Lee, Tara Predestinare
Fischer, Marie-Louise Dragostea vieții mele
Harris, Georgia Insula centaurului
Maguire, Tanya Atmosferă încordată
Belair, Katy Fata de pe insulă
Parker, Lee Spirit aventuros
Morton, Antonette Baronul
Chastain, Sandra O licitație de burlaci
Marlow, Edwina Străinul din casa mea
Doyle, Susan Tot ce îmi doresc
Murray, Jill Am nevoie de iubirea ta
Sharpe, Alice Fii prudentă, Cindy!
Marlow, Edwina Cele două chipuri
Cristy, Ann Adevărata fericire
Christenberry, Judy Draga Deborah
Harrison, Alice Povestea lui Jody
Josephson, Ann Idilă pe mare
Wallace, Jane O carieră de succes
McKenna, Tate Două surori gemene
White, Nicolette Modelul sculptorului
Dale, Theresa Madona cu părul de aur
Murray, Jill Cassandra
Wilson, Mary Anne Undeva la San Diego
Cornwall, Linda Umbre și lumini
Dalton, Pat A doua șansă
Preston, Fayrene A doua lună de miere
Barrie, Susan Inventatorul îndrăgostit
Maynard, Janice Casa vrăjită
McCusker, Penny Prizonieră pe insula iubirii
York, Barbara șansa dragostei
Crawford, Lisa Orhideea albă
Trevor, Sally Pentru liniștea ta
Copeland, Patty Tărâmul dragostei
Jenkins, Ellen Aurul amiezii
North, Jessica Iubire cu peripeții
Bontemps, Elisabeth Nu pierde speranța
Daniels, Dorothy Draga mea Jade
Stanley, Margaret Inimă rănită
Cameron, Letty Tu ești fericirea mea
Simons, Anna Grădinile raiului
Dixon, Rachel O nouă viață
Cartland, Barbara Casa fericirii
Neyrac, Karen Furtuni în Sicilia
Darcy, Gabrielle Iubire în Vestul sălbatic
Sheldon, Sidney Legături de sânge
Clark, Marsha Obstacole depășite
Smith, Susan Dramă cu final fericit
Smith, Marge Casa veche
Cadell, Elizabeth Întoarcerea la Laguna Albastră
Styles, Anne Lumina din jurul ei
Ohnet, Georges Dragoste târzie
Krentz, Jayne Ann Amăgire
Schroeder, Martha De două ori sfioasă
Llewellyn, Kimber Golful flămânzilor
Gayle, Susan Dragoste curată
Holloway, Jayne Vacanța de vis
Doyle, Susan În sfârșit acasă
Bromige, Iris Lecția de sinceritate
Hargraves, Lucy Uită trecutul
Agee, Sabrah Detectivul îndrăgostit
Livingston Hill, Grace Să crezi în iubire
Belair, Katy Întâlnire nepotrivită
Cartland, Barbara Masca dragostei
Cartland, Barbara Castelul dragostei
Mittermeyer, Helen Destin împlinit
Cartland, Barbara Niciodată să nu râzi de dragoste
Cartland, Barbara Inimă victorioasă
Villiers, Gérard de Umbra lui Jirinovski
García Márquez, Gabriel Un veac de singurătate
  Diplomați iluștri .- Vol. 1
   Diplomați iluștri .- Vol. 2
Barbu, Eugen   șoseaua Nordului.- [Vol. 1]
Steel, Danielle Întâlniri întâmplătore
Sisman, Robyn Relații speciale
Cartland, Barbara Spre stele
Roberts, Nora Pasiune
Polley, Ethel Patronul spitalului
Fairfax, Lynn Un voiaj aventuros
Diamond, Kelly O relație excepțională
Neal, Hillary Sub același acoperiș
Cole, Mabel Provocarea
Feeling, Anna Bonă fără voie
Cook, S. A. Puterea seducției
Edgeware, Abigail Sărutul din junglă
Riley, Eugenia Fără vedere
Steel, Danielle Străinul
Lloyd, Frances Mireasa regăsită
Nevins, Kate Nu spune nu
James, Mary Regrete chinuitoare
Ranger, Jenny Sirena cu flori de iasomie
Dean, Carole Când apare curcubeul
Dodd, Christina Cu pletele fluturând
Sheldon, Sidney Morile de vânt ale zeilor
Holland, Sarah Amanta diavolului
Fasano, Donna Doi bărbați de cucerit
MacLeod, Jean S. În inima zăpezilor
Brown, Sandra Martora
Roberts, Nora Răul divin
Astley, Judy O vacanță fierbinte
Herter, Lori Dragostea ca un diamant
Adler, Elizabeth Peach
Sheldon, Sidney Pericol mortal
Taylor, Ann Mitul logodnei
Craig, Jasmine Întoarcere la Wbaruaroa
Lowell, Darcy Speră în ziua de mâine
Woods, Eleanor Un sărut pe furtună
Thayer, Nancy Un zâmbet ca o zi de primăvară
Cartland, Barbara Năzuință
Lawrence, Terry Salvată din naufragiu
Toth, Pamela Destinați unul celuilalt
Ford, Laurie Moștenire și visuri
Kauffman, Donna Mândria, dușmanul dragostei
Josephson, Ann Floarea albă a dragostei
Murray, Anna Ia ce vrei!
Cartland, Barbara Privește, ascultă și iubește
Jansson, George Ann Tu ești roșcata mea
Robins, Denise Deznădejde și extaz
Herron, Rita Templul lunii
Bishop, Sylvia Mexicanul
West, Pat Întâlnire în Safari
Nardin, Sophia Nu mă grăbi
Morgan, Kirsty Febra primăverii
Matheus, Diana Cadoul de nuntă
Cookson, Catherine Secretara
Roberts, Nora Diamantele vin din cer
Cartland, Barbara Sărutul
Domning, Joan J. Fascinație
Cartland, Barbara Luminile dragostei
Bradford, Barbara Taylor Un alt început
Leigh, Victoria Un fals Casanova
Weaver, Carolyn Destine furtunoase
Wanders, Yannick Dincolo de furtună
Steel, Danielle Ferma
Sheldon, Sydney Traficantul
TOTAL 959 13034

Utilizăm setul de caractere UTF-8