Experiența dobândită la Festivalul Național de Carte, cât și prodigioasa activitate culturală derulată în cadrul Salonului literar, alături de revistă, au făcut necesară înființarea unei edituri sub aceeași denumire: AXIS LIBRI.

Componentă în structura funcțională a Bibliotecii, Editura „Axis Libri“, înființată prin Dispoziția nr. 7 din 10/02/2010 își propune să pună în valoare și să susțină activitatea salonului literar și festivalului cu același nume.

Consiliul editorial, din al cărui componență fac parte: Mia Bararu - președinte, Letiția Buruiană, Cătălina Ciomaga, Camelia Toporaș, Andrei Parapiru - membri, are ca atribuții și competențe: analiza proiectelor de volume și propunerea spre editare, stabilirea tirajului și finanțării, elaborarea criteriilor de selecție a manuscriselor primite, întocmirea planului editorial anual.

De la înființare până la data bilanțului produsele editurii au ajuns la nr. 20.

  Publicații ale editurii Axis Libri:

 • A.G. Secară
  Scriitori gălățeni pe înțelesul tuturor
 • Violeta Ionescu
  Sărbătorile Antichității
 • Ivan Ivlampie
  Omul tranziției
 • Viorel Dinescu
  Dialoguri socratice
 • Viviana Ivlampie
  Totalitarism și victimizare
 • Ioan Toderiță
  Războiul lui Puf
 • Marius Cioarec
  Am fost cândva... om